Deprem sırasında ortaya çıkan enerji nedir kısaca?

Deprem sırasında bir enerji ortaya çıkmaktadır. Deprem sırasında ortaya çıkan enerji nedir kısaca açıklayalım. Yaşadığımız dünya çeşitli katmanlardan oluşurken bu katmanlar arasında meydana gelen hareketler depremleri meydana getirmektedir. Depremlerin oluşumu sırasında ortaya enerji çıkmaktadır.

Yer kabuklarının içinde erimiş metaller ve sıcak sular gibi birçok madde bulunur. Bu maddeler sürekli bir gaz salınımı halindedir. Erimiş metaller ve diğer sıvılar oluşturdukları gazları salırken bu gazlar kabuklar arasında sıkışarak bir basınç oluştururlar.

Sıkışan gaz bulduğu ilk noktadan yüksek basınç ile çıkarken bu çıkış esnasında bir enerji ortaya çıkarırlar. Deprem sırasında ortaya çıkan enerjiye magnitüdü denir.

Türkiye bir deprem kuşağında olup büyük bir risk altındadır. Özellikle Doğu Anadolu, Ege ve Marmara bölgemiz deprem açımızdan en büyük riski taşıyan bölgelerimizdir. Bu bölgelerimiz ayrıca nüfusun en yoğun olarak yaşadığı bölgelerimizdir. Bu nedenle risk ikiye katlanmaktadır.

Bu bölgelerimizde her yıl yüzlerce büyüklü küçüklü deprem meydana gelirken enerji ortaya çıkmaktadır. Yer kabuğu içindeki durumlar ve fay hatları depremlerin şiddetini, ortaya çıkan enerji miktarını etkiler. Bu olayların gerçekleşmesi esnasında ise yer kabuğunda sallantı meydana gelir ve biz bunu deprem olarak tanımlarız.

Bir doğal afet olan deprem mal ve can kaybına neden olmaktadır. İnsanlar eski çağlarda bunu yaratanın bir cezası olarak görürken kimileri ise bunu dünyanın sonu olarak yorumlamıştır. Geçmişten günümüze ortak bir nokta vardır ki oda insanlar her zaman depremden korkmuşlardır.

Depremlerin temel nedeni yer kabuğundaki kırıklar olup oldukça yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.