Derelerin, çayların, ırmakların, göllerin son zamanlarda suyunun azalma nedenleri nelerdir?

Son yıllarda değişen ekolojik sistemle birlikte dereler, çaylar, ırmaklar ve göllerde son zamanlarda suların azaldığı görülmektedir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi küresel ısınma bir diğeri ise doğal hayatın korunmamasıdır. Dünyada artan insan nüfusu ile birlikte ihtiyaçlarda artmaktadır. Bu ihtiyaçlar ile birlikte artan üretim doğa kirliliğini doğurur.

Dünya atmosferine salınan çeşitli gaz türleri, canlıların soluduğu ve doğaya saldığı karbondioksit atmosferin, dolayısıyla dünyanın ısınmasına neden olmaktadır. Küresel ısınmayla birlikte iklimler değişmektedir. İklim değişikliği dünyamızda çeşitli alanlarda türlü felaketleri getiriyor. Örneğin Avrupa ve Amerikada aşırı yağışlar, şiddetli soğuklar yaşanırken ülkemiz ve birçok yerde kuraklıklar görülüyor. Asya kıtasında ise aşırı yağışlar sel ve heyelan gibi felaketleri meydana getiriyor.

Kuraklık çeken bölgelerde dereler, çaylar ve ırmakların yanı sıra göllerde su seviyeleri azalıyor. Sürekli tükettiğimiz su kaynakları yağışların olmaması sebebiyle neredeyse yok olmanın eşiğinde. Günümüzde Şubat ayında olsak bile havaların sıcak olması yağışların gelmemesi nedeniyle su ihtiyacı sıkıntılı sonuçlar doğuracak gibi. Yağışların olmaması sebebiyle dereler, çaylar ve ırmaklar beslenemezken yer altı suları giderek azalmakta.

Göller, dereler ve çaylar gibi birçok su kaynağı aslında yer altı suları ile oluşmuştur. Yer altı suları ise yağmur ve türlü yağışlar ile beslenir.

neden suyu azalıyor

Dere, çay, ırmak ve göllerin suları giderek azalıyor


İkinci sebebe gelecek olursak;

Kullandığımız atık sular doğaya arıtılmadan salınıyor. Buharlaşarak gökyüzüne çıkan sular zehirli maddeleride yanlarında taşıyor ve buda ekolojinin bozulmasına neden oluyor. Yer altı suları doğal denge göz önünde bulundurulmadan hızla tüketiliyor. Kirli ve atık sular yer altı sularının yok olmasına sebep oluyor. İnsanlar su kaynaklarını bilinçsiz bir şekilde kullanıyor. Akıllara daha birçok örnek gelmekte fakat bu kadarı yeter.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.