Devlet, bütün soğuk canavarların en soğuğudur ve o soğukkanlılıkla yalan söyler.onun ağzından şu yalan kolayca çıkar.ben, devlet,yani halkım sözünü yorumlayınız.

Ünlü felsefeci Nietzche “Devlet, bütün soğuk canavarların en soğuğudur ve o soğukkanlılıkla yalan söyler.onun ağzından şu yalan kolayca çıkar.ben, devlet,yani halkım” demiştir. Aslında bu söz oldukça mana taşımaktadır. Felsefecinin bu sözünden yola çıkılarak çeşitli düşünceler ortaya atılabilir.

İlk olarak akıllara gelen devletin kendi çıkarları konusunda halkını aldatarak türlü faaliyetler içine girebileceğidir. Bazı gelişmelerde devlet halktan gerçekleri saklayarak menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Yakın geçmişte kendi ülkemizde terör sorunun çözümü için bu tür bir gelişme yaşanmıştır.

Devletimiz terör örgütü ile görüştüğünü halktan saklamış soğukkanlı bir şekilde sözcüleri ile bu gelişmeleri yalanlamıştır. İlerleyen dönemde ise halktan gerçeklerin gizlendiği ve olayların çarpıtıldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak devlette bu gelişmeleri doğrular açıklamaları vakti geldiğinde halk ile paylaşmıştır.

Devletin Nietzche tarafından bir canavara benzetilmesi ise onun tüm canlılardan daha üstün bir şekilde kamufle olduğunu vurgulamasıdır. Olayların gelişmesine göre bir bukelemun gibi renk değiştirdiği, kartaldan kurtulmak isteyen bir tavşan gibi ölü taklidi yaptığı bir gerçektir.

Ancak devlet tüm bu canlılardan daha üstün bir şekilde yalan söylemeyi becerebilir. Halkını ben sizdenim diyerek kandıran, onları kendilerine inandıran devlet bu sayede giderek güçlenir. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken gelişmeleri gizler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.