Deyimler Olmasaydı günlük hayatımız nasıl olurdu

Deyimler hayatta sıkça kullanılan bir mecazi anlatım biçimidir. Anlatım kolaylığının yanı sıra anlatılana ilgi çekilmesini de sağlayan deyimler günlük hayatımızı kolay ve anlaşılır hale getirir. Deyimlerin bir hayli bol olduğu dilimiz Türkçe bu yüzden anlatım yönünden çekici bir dildir.

Deyimler gerçek konudan biraz uzaklaşsa da anlatıma büyük bir keyif katar. Mesela küçük bir çocuğunun çok bilgili olması karşısında görüyormusun büyümüş de küçülmüş şeklinde deyim kullanırız. Bu deyimle anlatılmak istenilen çocuğun yaşının küçük olmasına rağmen büyük biri kadar bildiği ve onun gibi konuştuğu anlatılmak istenir.

Bir başka deyim örneği ise bir baltaya sap olamadı. Bu deyim ise bir işte tutunamayan yada çalışmayan kişiler için kullanılır. Örneğin gördün mü Sezer’i bir baltaya sap olamadı. Burada anlatılmak istenilen Sezerin elinden bir iş gelmediğidir.

Görmüş olduğunuz gibi deyimler kısa sözler olup anlatımı kolaylaştırıp güzelleştirir. Farkında olmasak ta günlük hayatta birçok deyim kullanırız.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.