Dilin milli kültürün oluşmasındaki önemi hakkında kısa bilgi

Dil toplumun iletişim kurma aracı olup milli kültürün oluşumunda önemli etkilere sahiptir. Bu yazımızda dilin milli kültürün oluşmasındaki etkisi ve rolünü kısaca inceleyeceğiz. Dil milletin diğer toplumlardan ayrılmasını sağlayan ve ona özgü olan önemli bir iletişim aracıdır. Milli unsurların oluşumunda ve sürekliliğinde önemli bir destekçi olup milli kültürün korunmasında rol alır.

Örneğin dilimiz Türkçe kendi toplumumuza has olup bu topraklar içinde yaşayanların iletişim kurmalarında önemli bir etkendir. Milli kültürlerin anlatılmasında ve korunmasında dilimizden faydalanırız. Dilimiz sayesinde tarihimizi öğrendiğimiz gibi bunun gelecek nesillerede aktarılmasını sağlarız. Birçok bilim adamı dilin sayesinde o milletin kültürünü ve yaşayış tarzının öğrenilebileceğini benimser. Örnek olarak evrensel bir dil olan İngilizce sayesinde dünyanın her yerinde İngiliz kültürüne ait öğelere rastlayabiliriz.

Türkçemizde Orta Asya gibi birçok yerde kullanılan bir dil olup bizim kültürümüz hakkında oralardan bile bilgi almamızı sağlayabilmektedir. Dil sayesinde her toplum geçmişini, kültürünü ve milli değerlerini yeni nesillere aktarıp bunların yaşatılmasını sağlamaktadır.

Dilin milli kültürün aktarılması ve korunmasındaki en büyük faydası hiç şüphesiz bilgi aktarımıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.