Din felsefesinin konusu nedir

Bu yazımızda sizlere din felsefesinin konusu hakkında bilgi vereceğiz. Din, insanlık kadar eski bir sosyal kurumdur. En ilkel toplumlardan en uygar toplumlara kadar din, daima var olmuştur. Her dinin inanç, ibadet ve eylem üzerine ilkeleri ve uygulamaları vardır.

Din felsefesinin konu edindiği her çeşit din ve dinlerin problemlerini ele alır. Din felsefesi, tarafsız , tutarlı ve hoşgörülü olarak dinin problemlerini ele almakta ve bunlara çözüm aramaktadır.

Din felsefesi, dinin temel tezleri hakkında rasyonel, kapsamlı bir şekilde düşünmektir. Dinin doğası veya özü ile dinin değeri hakkında fikir üretmek, dini ayrıca bir araştırma ve düşünme konusu yapmaktır.

Dine rasyonel olarak bakmak aklın bütün olanaklarıyla dinin temel tezlerinin gözden geçirmek , onları sorgulamak din felsefesinin konusudur. Bu aynı zamanda akıl ilkelerine dayanarak yapılan bir temellendirmedir.

Din felsefesi Tanrı’nın varlığını, inanç esaslarını, sıfatlarını dini esasların akli olarak temellendirilmesini konu edinmez. Ayrıca Tanrı ve insan ilişkileri ve insanın bu ilişki içinde sorumluluğu nedir gibi konuları da ele almaz. Bunlarla teoloji (ilahiyat) ilgilenir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.