divan edebiyatı ve halk edebiyatının her yönden karşılaştırılması

Bu yazımızda divan edebiyatı ve halk edebiyatının her yönden karşılaştırılmasını inceleyeceğiz. Maddeler halinde her ikisini de sınıflandıralım ve özelliklerini görelim. İlk olarak ikisininde anlamlarına bakalım. Divan edebiyatı Türklerin islamı kabul etmesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyat ürünleridir. Halk edebiyatı ise Türklerin Anadoluya geldikten sonra Arapça, Farsça dilleride dahil olmak üzere yapılan sözlü eserlerdir.

Şimdi divan edebiyatı ve halk edebiyatının farklarını inceleyelim.

  1. Divan edebiyatı yazılı edebiyat eserleri iken halk edebiyatı sözlü eserlerdir.
  2. Divan edebiyatında nazım biçimi aruzdur. Halk edebiyatında ise nazım biçimi dörtlüktür.
  3. Divan edebiyatı eserleri Osmanlıca olup halk edebiyatı eserleri Arapça, Farsça ve Türkçedir.
  4. Halk edebiyatında genel olarak yarım uyak kullanılırken divan edebiyatında tam uyak kullanılmıştır.
  5. Halk edebiyatında kullanılan dil halkın konuşma dili ve anlaşılır iken divan edebiyatı daha karışıktır.
  6. Divan edebiyatında beyitler bulunurken halk edebiyatında bulunmaz.
  7. Halk edebiyatında birçok eser anonimdir. Divan edebiyatında eser sahipleri genel olarak bilinir.

Arkadaşlar elimden geldiğince divan edebiyatı ve halk edebiyatını sizler için karşılaştırdım umarım ödevinize yarar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.