doğa insanların yaşamını nasıl etkiler?

Doğa ister istemez insanların yaşamını doğrudan etkilemektedir. Doğanın etkilerinin başında yerleşim ve temiz hava gibi etmenler gelir. Günümüzde insanlar temiz hava alabilecekleri yerlere evlerini yaparken bu evlerin yapılacağı yerin doğal koşullarına dikkat etmek zorundadır.

Oldukça dik ve yamaç, kayalık yerlere ev yapmak zorken insanlar daha elverişli alanlara evlerini yaparlar. Örneğin dere kenarları ve sahile sıfır gibi evler pek tercih edilmemektedir. Çünkü doğal olaylar ve afetler sonucunda bu evler zarar görebilir.
Doğa insan yaşamında etkilidir

Eskiden böyle değildi. Teknoloji gelişmeden önce insanlar su ihtiyaçlarını gidermek için su kaynaklarına yakın yerlerine yerleşmişlerdir. Su kaynakları sayesinde hem ihtiyaçlarını gidermişler hem çiftçilik yaparak besin üretmişlerdir.

Doğa ve insan iç içe yaşamaktadır. Sürekli etkileşim halindedir. Doğa sayesinde var olan insan yaşamını doğanın bütünlüğüne borçludur.

Doğanın insan yaşamına olumsuz etkileri

  • Engebeli araziler yerleşime uygun değildir.
  • Dere yatağı kenarında sahil şeridinde ev yapmak risklidir.
  • Erozyona yatkın alanlarda sanayi alanları kurmak olumsuz etkidir.
  • Doğanın dengesinin bozulması sonucu sel, tusunami, doğal afetler meydana gelmektedir.

Doğanın insan yaşamına olumlu etkileri

  1. Doğa sayesinde oksijen ihtiyacımızı karşılarız
  2. Doğadaki su döngüsü sayesinde yaşam süreriz
  3. Doğanın bize vermiş olduğu nimetlerden faydalanırız

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.