Doğadaki ve sanattaki güzel arasında ne fark vardır

Bu yazımızda ise doğadaki ve sanattaki güzel arasında ne fark vardır sorusuna cevap veren bir yazıyı sizlerle paylaşacağız.

Sanat felsefesinin temel problemi güzelliktir. Güzelin ne olduğu sorusu üzerinde bütün estetikçiler, sanatçılar ve filozoflar önemle durmuşlardır.Güzellik problemi doğada ve sanatta güzelin ne olduğu problemi ile iç içedir.

Arasındaki farka gelince güzellik, sanattan önce doğada vardır. Fakat şurası da bir gerçektir ki, sanatta güzelliğin ne olduğunu anlayan kimse , doğadaki güzellikleri daha başka türlü değerlendirir. Çünkü sanatçı onun bilincine varır. Bu bilince varmadan önce nice çirkin görünen nesneler, birdenbire ayrı bir anlam ve değer kazanmaya başlar; yani nesnelerin yüzü , onları seyredenlerin kültürüyle değişir, yenir anlam kazanır. Gerçeklik sanatçının tasarımında yeni bir şekil ve güzellik alır.

Oscar Wilde doğa sanatı taklit ediyor der.

Yine ressam Delacroix , biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti sözünü söylemiştir.

Platon güzele mutlak bir değer verir, ona güzel değişmez. Doğada görülen güzellikler güzellik idesinin kopyasıdır.

Bütün bunlar sanat güzelliği ile doğa güzelliğinin ayrı olduğunu , onların özdeş kılınamayacağını , ama birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ortaya koymaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.