Doğal Afetler Etkinlikleri

Doğal Afetler Etkinliklerindeki sorular

Doğal afetler denilince aklınıza neler geliyor?

Doğada kendiliğinden meydana gelen çevreye ve canlılara zararlı olaylar aklıma geliyor. Bunların en bilindikleri deprem, sel, yangın gibi doğa olaylarıdır.

Doğa olaylarının insanlara zarar vermesi önlenebilir mi? Nasıl?

Doğada ki her olay yıkıcı bir güç gibidir. Bu nedenle tamamen önlenmesi mümkün değildir. Ancak bazı önlemler alarak sonuçlarını en aza indirebiliriz. Örneğin sel felaketinden korunmak için evlerimizi yükseklere yapabiliriz. Depremden korunmak için ise sağlam zeminler üzerine ev yaparız.

Doğal felaketlerin yaşanmasında insanlarında etkisi var mıdır? Nasıl?

Kesinlikle insanlar doğal afetlerin yaşanmasında etkili rol oynuyorlar. Çünkü doğaya çok müdahale ediyoruz. Yerleşim alanları oluştururken doğadaki çayları, dereleri yok ediyoruz ve yerine evler yapıyoruz. Sonra buraları sel basıyor.

doğal felaket

Resimlerde toprak kayması (erozyon) ve sel gibi felaketleri görüyoruz.

1. Resimlerde görülen doğal afetler nelerdir?

Birinci resimde erozyon, ikinci resimde sel felaketi görülmektedir.

2. Ülkemizde hangi doğal afetler meydana gelmektedir?

Genel olarak ülkemizde deprem, sel, erozyon gibi doğal afetler meydana geliyor.

3. Hangi doğal afetlerin meydana gelmesinde insanların etkileri vardır? Nasıl? Açıklayınız.

Sel: İnsanların yapmış olduğu yerleşim yerleri nedeniyle dere ve çaylar kurutulmaktadır. Bunun sonucunda aşırı yağışlar ile birlikte sel baskınları görülür.

Deprem: Evlerimizi yaparken sağlam temeller üzerine yapmamız gerekir. Ancak insanlar kötü zeminlere evler yapıyorlar. Deprem sonucunda evler yıkılıyor.

Erozyon: Ormanlarımızı ve bitki örtümüzü yok ettiğimiz için sık sık erozyon ve toprak kaymaları meydana geliyor.

4. Ağaç dikmek hangi doğal afetleri önler? Nasıl?

Ağaç dikerek doğamızı daha güzel bir hale getirebiliriz. Aynı zamanda sel baskınları, erozyon gibi doğal afetleri de önlemiş oluruz. Ağaçlar toprağın bir arada tutulmasını sağlayarak toprak kaymasını engeller. Aynı zamanda selin oluşmasına karşı etkilidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.