Doğal Afetler Sonrası Sosyal Yardımlaşmanın Önemi

Dünyanın bir çok yerinde ne yazık ki doğal afetler görülmektedir. Oldukça yıkıcı ve ölümcül sonuçları olabilen doğal afetler ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir. Özellikle deprem ve sel gibi afetler değişen iklim değişikliği ile son yıllarda daha fazla görülmektedir.

İnsanların yaşadığı can ve mal kayıpları derin izler bıraktığı gibi tamiri neredeyse mümkün olmayan sonuçlarda bırakmaktadır. Ekonomisi güçlü ve gelişmiş ülkelerde bu yaralar çabuk sarılsa da bazı ülkelerde bu izler uzun yıllar sürmektedir.

Örnek vermek gerekirse Japonya’da yaşanan tusunami ve ülkemizdeki 17 Ağustos depremi birçok canın kayıp gitmesine, ağır bir maliyetin oluşmasına neden olmuştur. Her iki devlette meydana gelen zararın karşılanması için yoğun çaba sarf etmiştir.

japonya depremi

Ancak bu sadece devletlerin yardımı ile çözülebilecek bir sorun değildir.Sosyal yardımlaşma doğal afetlerin meydana getirdiği etkilerin silinmesi adına en önemli adımdır. Bu nedenle devletler kendi destekledikleri sivil toplum kuruluşları oluştururlar. Bu dernekler, kuruluşlar oluşan sonuçların organize bir şekilde iyileştirilmesi, yardımlaşmanın artması için toplumu örgütler.

Sosyal yardım kuruluşları günlük hayatta bir çoğumuzun dikkatini belki de hiç çekmez. Ancak böylesine zor zamanlarda onları etkin bir şekilde görebiliriz. Ülke genelinde elde edilen yardımların halka ulaştırılması, bireylerin doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi konusunda önemli bir yer tutarlar.

deprem 17 ağustos

Her birey bu kuruluşları dikkatle takip etmeli, onların yapmış olduğu organizasyonlara katılmalıdır. Çünkü günün birinde bu kurumlara bizlerinde ihtiyacı olabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.