Doğal göller kaça ayrılır

Bu yazımızda doğal göller kaça ayrılır sorusuna cevap veren yazımızı bulabilirsiniz. Kara içlerinde oluşan, deniz ve okyanuslarla bağlantısı olmayan durgun sulara göl denir. Doğal göl ise; tektonik, volkanik, karstik veya doğal setleşmeyle oluşan göllere denir. Bu olaylardan sadece biri yada birkaçı gölün oluşumunda etkili olabilmektedir. Doğal göller oluşumuna göre beşe ayrılır.

1-Tektonik göller
Yer kabuğu hareketlerinin ( tektonik) etkisiyle çökme, kırılma veya kıvrılma sonucu oluşan çanaklardan suların birikmesiyle oluşur. Ülkemizde büyük göllerin çoğu tektonik oluşumludur ve bu gölle belirli yörelerde toplanmıştır. Örneğin; Manyas (kuş gölü), Ulubat, Tuz gölü, Acıgöl gibi.

2-Vokalnik Göller
Volkan konilerinin tepesinde patlama ile oluşan krater veya kaldera çanaklarında suların birikmesiyle oluşan göllere denir. Nemrut Krater Gölü.

3-Karstik Göller
Kalkerli arazi de çözünme sonucu oluşan çanaklarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir. Salda, Suğla, Elmalı gölleri gibi.

4-Buzul Gölleri
Kar ve buz sularının birikmesiyle oluşan göllerdir. Hakkari, Kaçkar, Munzur dağların kuzey yamaçlarında bulunur.

5-Set gölleri
Bir çukurun veya akarsu vadisinin doğal setlerle kapanması sonucu oluşan göllerdir. Van Gölü, Büyük çekmece, Tortum Gölleri gibi.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.