Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkileri

Doğal kaynaklar insanlar tarafından ne yazık ki bilinçsiz bir şekilde tüketilmektedir. İnsanlar doğadaki ürünleri ve materyalleri hiç bitmeyecekmiş gibi tüketmekte yada yok etmektedir. Bu kaynaklar nelerdir diyecek olursanız su, hava, madenler, petrol, ağaçlar, bitkiler hatta hayvanlar bile bu kaynaklara dahil edilebilir. Birçok doğal ürün var ki bu listeye dahil değil. Kendiliğinden oluşan ve doğada bulunan herşey doğal kaynaklar arasında gösterilebilir.

Biz insanlar bu kaynakları bilinçsiz bir şekilde hızlıca tüketmekteyiz. Örneğin doğada bulunan ağaçlar yapılanma, üretim gibi şeyler için sürekli kesilmekte. Ancak bu ağaçları bilinçli ve düzenli bir şekilde kesip kullansak, yerleşim yerlerimizi ormanlardan uzak yerlere yapsak bu kaynakları kullanabiliriz.

İnsanlar sularını boşa harcamasa, kirletmese su kaynaklarımız neden yok olsun ki? Gereksiz su kullanımı ve atık suların yer altı sularına karıştırılması su kaynaklarının hızla yok olmasına neden oluyor. Yer altındaki madenler, petrol ve birçok ürün hiç bitmeyecek gibi kullanılıyor.

Bu sorumsuzluğumuzun insan yaşamına etkileri ise şunlardır

  • Hava kirliliği nedeniyle meydana gelen küresel ısınma kuraklık yada doğal afetlere neden olmaktadır.
  • Birçok bölgede su kaynakları yok olmaktadır.
  • Dünya genelinde ormanların büyük bölümü hızla yok olmakta
  • Yer altı kaynaklarından petrolün önümüzde 30 yıl içinde biteceği düşünülmekte
  • Açlık ve sefalet dünyanın birçok ülkesinde görülmekte
  • Tarımsal faaliyetler kuraklık yada sel gibi afetler sonucunda azalmakta
  • İnsanlar eski iklimleri artık yaşayamamakta. Örneğin birçok yerde artık kar yağmıyor.
  • Doğal kaynaklar için ülkeler arası rekabet meydana gelmekte

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.