Doğal Ortamı Değiştirmek ve Ondan Yararlanmak

1. Aşağıdaki görselin bir yerine yerleşme birimi kurulacaktır. Siz burada insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hangi değişiklikleri yaparsınız? Defterinize listeleyiniz. Aşağıdaki soruları dikkate alarak bu değişiklikleri görselin üzerine işleyiniz.

Ev, okul, yol, köprü ve park için uygun yerler neresidir? Bu kentin su ihtiyacını karşılamak için ne yaparsınız? Ulaşımı sağlamak için neler yaparsınız? Dağlardan nasıl yararlanırsınız? Topraktan nasıl yararlanırsınız?

yerleşim

İnsanlar doğal ortamları değiştirerek kendilerine yeni yerleşim alanları kurarlar.

Resimde görüldüğü gibi dağlardan ve su kaynaklarından uzak bir alana yerleşim yeri kuruyorum. Nehrin karşı tarafına asla yerleşim alanı kurulmayacak ve buralar tarım alanı olarak kullanılacak. Dağın dibinden su kaynağından yerleşim alanının su ihtiyacı karşılanacak. Ev, okul, yerleşim alanı içinde olacak. Köprü alanı ise zaten resimde gösterildi.

2. Eğer yaşadığınız bölgede hiç ağaç olmasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşırdınız?

Ağaçlar olmasa o bölgede hiçbir doğal güzellik olmazdı. Ayrıca iklim değişik olurdu.

3. Ormanla ilgili bir şarkıyı arkadaşlarınızla birlikte melodisi ile söyleyiniz

ORMAN
Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda

Bunu kendiniz yapabilirsiniz.

4. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ve ondan yararlanmaları sırasında doğaya yaptıkları olumlu ve olumsuz etkileri yazınız.

Olumlu Etkiler

Ulaşım kolaylığı
Düzenli yerleşim
Doğadan faydalanma
İnsanların faydalanması

Olumsuz Etkiler

Doğal denge bozulur
Çevre etkilenir
Bitki örtüsü kaybolur
İklimsel değişim görülür
Canlı türü azalır

5. Doğal ortam değiştirilirken doğaya ne gibi zararlar verildiğini anlatan bir olay yazınız.

Örneğin insanlar uygun alanlara barajlar yaparak bunlardan faydalanırlar. Barajlardaki sudan, balıklardan besin olarak faydalanırken elde edilen elektrik enerjisini kullanırlar. Ancak bu barajlar nedeniyle büyük bir bitki örtüsü sular altında kalır. Ağaçlar kesilir ve orada yaşayan canlıların evleri yok olur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.