Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Doğal Ortamı Değiştirmek ve Ondan Yararlanmak

1. Aşağıdaki görselin bir yerine yerleşme birimi kurulacaktır. Siz burada insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hangi değişiklikleri yaparsınız? Defterinize listeleyiniz. Aşağıdaki soruları dikkate alarak bu değişiklikleri görselin üzerine işleyiniz.

Ev, okul, yol, köprü ve park için uygun yerler neresidir? Bu kentin su ihtiyacını karşılamak için ne yaparsınız? Ulaşımı sağlamak için neler yaparsınız? Dağlardan nasıl yararlanırsınız? Topraktan nasıl yararlanırsınız?

yerleşim

İnsanlar doğal ortamları değiştirerek kendilerine yeni yerleşim alanları kurarlar.

Bunu kendiniz yapabilirsiniz.

4. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ve ondan yararlanmaları sırasında doğaya yaptıkları olumlu ve olumsuz etkileri yazınız.

Olumlu Etkiler

Ulaşım kolaylığı
Düzenli yerleşim
Doğadan faydalanma
İnsanların faydalanması

Olumsuz Etkiler

Doğal denge bozulur
Çevre etkilenir
Bitki örtüsü kaybolur
İklimsel değişim görülür
Canlı türü azalır

5. Doğal ortam değiştirilirken doğaya ne gibi zararlar verildiğini anlatan bir olay yazınız.

Örneğin insanlar uygun alanlara barajlar yaparak bunlardan faydalanırlar. Barajlardaki sudan, balıklardan besin olarak faydalanırken elde edilen elektrik enerjisini kullanırlar. Ancak bu barajlar nedeniyle büyük bir bitki örtüsü sular altında kalır. Ağaçlar kesilir ve orada yaşayan canlıların evleri yok olur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.