Doğal ve Yapay Çevre

Varlıkların içinde bulunduğu ortama çevre denir. Çevre ise doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayrılır. Kendiliğinden oluşan, insanlar tarafından yapılmamış olan çevreye doğal çevre denir. Ormanlar, dağlar, denizler, akarsular, çağlayanlar, peribacaları, mağaralar birer doğal çevre örneğidir.

Kendiliğinden oluşamayan, insanlar tarafından yapılmış olan çevreye ise yapay çevre denir. Binalar, köprüler, yollar, barajlar, oyun parkları, bahçeler, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri, tarihi eserler birer yapay çevre örneğidir.

İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturmak için yaptıkları müdahaleler ile yapay çevreyi meydana getirirler. Doğal çevre ise kendiliğinden var olan ve yaşamın sürmesi için ortaya çıkan ortam koşullarıdır.

peri bacaları

Peri bacaları zaman içerisinde kendiliğinden oluşmuş doğal bir çevre örneğidir.

Doğada var olan tüm canlıların içinde yaşadığı doğal çevrenin zarar görmesi ve yok olması ile yapay çevreden söz edilemez. Ancak günümüzde insan müdahalesi ve yanlışları ile doğal çevre hızla zarar görmektedir. Meydana gelen hava, su, toprak kirliliği gibi nedenlerden dolayı canlıların yaşam ortamları hızla yok olmaktadır. Bu nedenle günümüzde birçok canlı türünün nesli tükenmiştir.

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi için doğal çevrenin korunması gerekir. Bunun için ise fabrika bacalarına filtre takılması, ormanların korunması, atık suların kaynaklara arıtılması gibi bir takım önlemler alınmalıdır.

Sorularla Çevre

Doğal çevreyi nasıl koruruz?

Doğal çevrenin hava, su ve topraktan oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Bu dünyamızı oluşturan ve canlılığın devamını sağlayan ortam koşullarıdır. Bu elementler sayesinde doğada kendiliğinden bir ekolojik sistem meydana gelmiştir. İşte bu güzelliği korumak için bir takım önlemler alabiliriz.

  • Hava kirliliğini önlemek için sanayide bir takım önlemler alarak havaya bırakılan gazları en aza indirmeliyiz.
  • Atık suların arındırılması ve yok edilmesi ile su kaynaklarını korumalıyız.
  • Doğaya çöp bırakmak yerine onları geri dönüşüme katmalıyız.
  • Doğada çözünebilen maddeleri ambalaj ürünü olarak kullanmalıyız.
  • Ormanları, nehirleri korumalı, organik tarıma yönelmeliyiz.
  • Elimizden geldiğince toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz.

Bu gibi önlemleri alarak ve doğaya müdahale etmeyerek doğal çevremizi koruyabiliriz.

Yapay çevreyi oluştururken nelere dikkat etmeliyiz?

Yapay çevreyi oluştururken aynı zamanda doğal çevremizi de koruyabiliriz. Yapacağımız her türlü köprü, baraj, yol, yerleşim gibi doğal alanlara müdahale gerektiren işlerde ilk amacımız doğamızı korumak olmalıdır.

Yaptığımız ürünlerin planlarında elverişsiz toprakların, canlılar için yaşamaya uygun olmayan alanların tercih edilmesi gerekir. Böylece daha güvenli ve doğaya zarar vermeyen bir çevre oluşturabiliriz.
 
Çevrenin canlılar için önemi

Çevre canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi ve dünyamızın var olması için önemlidir. Hayvanlar, bitkiler, bakteriler, insanlar aklınıza gelen her türlü canlı varlık çevreye gereksinim duyar. Çünkü ancak bu şekilde varlıklarını sürdürüp üreyebilirler. 

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.