Doğal ve yapay ışık kaynakları nelerdir?

Doğal ve yapay ışık kaynakları hakkında bilgiler verecek olursak. Doğal ışık kaynakları insanlar tarafından kontrol edilemeyen kaynaklardır. Bu kaynaklar doğada yer almaktadır. Doğal ışık kaynaklarına örnekler verecek olursak.

Doğal ışık kaynakları: Güneş, Şimşek, Ateş böcekleri, denizlerde yaşayan bazı canlılar gibi doğal olarak ışık üreten varlıklar doğal ışık kaynaklarına bir kaç örnek olarak verilebilir.

Işık kaynağı olmayan cisimlerden bazıları ışık kaynaklarından aldıkları ışığı yansıtırlar. Biz onları sanki ışık veriyormuş gibi görmekteyiz. Bu duruma örnek verecek olursak; Ay ışık kaynağı değildir, güneşten almış olduğu ışığı yansıtır.

Yapay ışık kaynakları ise insan tarafından yapılmış olan ışık kaynaklarıdır. Diğer bir değişle doğada yer alan maddeler yada canlılar kullanılmadan üretilmiş kaynaklardır. Bu ışık kaynaklarının yapılmasında elektriğin önemi oldukça büyüktür.

Elektriğin icat edilmesinden sonra daha da yoğun bir şekilde günlük hayatımızda yerlerini almışlardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.