doğayı sevmek ve korumak için nelere dikkat etmeli, hangi davranışları sergilemeliyiz?

Öğrendiklerimizden hareketle doğayı sevmek ve korumak için nelere dikkat etmeli, hangi davranışları sergilemeliyiz? Maddeler halinde yazınız.

Hayatımızda insan sürekli doğa ile etkileşim halindedir. Bu nedenle doğayı korumak ve onu güzelleştirmek zorundayız. Peki bu güzellikleri elde etmek için neler yapmalı ve hangi davranışları sergilemeliyiz gelin birlikte inceleyelim.

Çevreyi korumak için

-Çevre kirliliğine neden olan faaliyetlere çözüm getirmeliyiz.
-Etrafımızda çevre kirliliğine neden olan unsurları uyarmalıyız.
-Yerlere çöp atmamalıyız.

Bitkileri korumak için

-Yerleşim yerlerini bitkilerin bulunduğu alanlardan uzak yerler kurmalıyız.
-Bitki örtüsünü korumak ve çoğaltmak için faaliyetlerde bulunmalıyız.
-Bitki örtüsüne zarar verecek olayların önüne geçmeliyiz.

Hayvanları korumak için

-Hayvanların yaşam alanlarını korumalıyız.
-Nesli tükenmekte olan hayvanları itina ile korumalıyız.
-Hayvanların derisinden, kürkünden giysiler giymemeliyiz.

Bu tür tedbirleri aldığımızda çevremizi, bitkileri ve hayvanları koruyabiliriz. Ancak bu şekilde doğayı koruyup güzelleştirebiliriz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.