Doğru bilginin imkansızlığını savunanlar

Bu yazımızda sizlere doğru bilginin imkansızlığını savunanlar hakkında bilgi vereceğiz. Felsefe tarihinde bazı filozoflar , doğru ve kesin bilgiye ulaşılamayacağını ileri sürmüşlerdir. Bu filozoflar ,hiçbir bilginin kesin olmadığını ,aksine kesinliğin şüpheli olduğunu iddia etmişlerdir. Çünkü, doğru bilginin imkanına karşı şüphelerini açıklamışlardır. Sofist adı verilen bu filozoflar ,felsefe tarihinde bilgi felsefesi bakımından ilk kuşkuculardır. Doğru bilginin imkansızlığı görüşünü ilk ortaya atanlardır.

Sofistlerin en önemli düşünürü Protagoras’tır. Üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir, sözüyle doğrulukların kişiden kişiye değiştiğini savunmuştur.

Bir başka sofist ise Gorgias da şüpheciliğini şu sözlerle dile getirir. Hiç bir şey var değildir. Var olsaydı bile bilinemezdi. Bilinseydi bile başkasına aktarılamazdı. Buna göre, doğru bilgi mümkün değildir.

İl Çağ Yunan düşüncesinde Elea okulunun kurucusu Parmenides ve özellikle Zenon Yunan şüpheciliğinin öncüsü sayılabilir.

Sofistlerden yaklaşık 2 yüzyıl sonra septisizm akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımın önde gelen filozofları Pyron ve Timon’dur.

Şüpheyi bir sistem olarak ortaya koyan ilk filozof Pyron’ a göre hiçbir şey ne doğru ne de yanlıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.