Doğru bilginin ölçütleri nelerdir maddeler halinde?

Doğru bilginin ölçütleri nelerdir maddeler halinde sıralayınız. Doğru bilginin ölçütleri geçmişten günümüze tartışma konusu olmuş ve ölçüt olarak bazı kavramlar verilmiştir. Bize göre doğru bilgi olan bir başkasına göre yanlış olabilir.

Doğru bilginin ölçütleri maddeler halinde:

  • Uygunluk: Doğru bilginin gerçekle örtüşmesi gerektiğini savunur. Eğer bir cisim ile ilgili düşünceniz cisimle uyuşuyorsa bilgi doğrudur. Uyuşmuyorsa yanlıştır.
  • Tutarlılık: Birçok bilgine göre doğru bilginin ölçütü  akıldaki düşüncenin ve tasarımın kendinden önceki tasarım ve düşüncelere uyumlu olmasıdır. Bu düşüncede cisimle olan uyum değilde düşünceler arasındaki uyum gözetilir. Bu nedenle tutarlılık kuramı olarakta bilinir.
  • Tümel Uzlaşımcılık: Dünyayı ele alışımız ve kabullenmemiz içinde yaşadığımız kültürün uzlaşımına bağlıdır. Tek bir gerçeğe dair birçok uzlaşım ortaya çıkabilir. Bu uzlaşımların her biri diğerinden daha akılcı ve uyumlu olarak ön plana çıkabilir. Bu uzlaşımlar herkes tarafından kabul gördüğü için yasa halini alır.
  • Apaçıklık: İnsan birçok doğruyu sezgiyle kabul ederek ilerler ve henüz bilmediği doğruları bulur. Apaçıklık bilginin dosdoğru olmasını herhangi bir şüphe barındırmamasını benimser.
  • Yararlılık: Bilgi günlük hayatımızda faydalıysa o zaman doğrudur.

Doğru bilginin ölçütlerini maddeler halinde sıraladık.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.