Doğruluk, iyi, hoş, yüce ve güzel kelimelerinin anlamları

Bu yazımızda sizlere estetik felsefesinin temel kavramları olan doğruluk (hakikat), iyi , hoş, yüce ve güzel kelimelerinin anlamlarından bahsedeceğiz.

İlk olarak Güzel nedir bunu tanımlayalım. Güzel; seyre ve coşkuya dayanan kavramsız ve genellikle insanın hoşuna giden her şeye denir. Güzel, karşılık gözetmeyen bir doyum verir.

Doğruluk diğer adıyla hakikatin ne olduğunu bir örnekle açıklayacak olursak; gecenin gündüzün arkasından gelmesi bilgisi bir hakikattir, mantığa aittir. Matematik doğrular gerçeklik değildir, ama hakikattir. Buradan hareketle doğruluk( hakikat ) dediğimiz şey düşünce ile konunun uygun olmasına denir olarak tanımlayabiliriz.

İyi kavramı ahlaki bir değer taşır. İstenilen arzu edilen nitelikte olan , bütün nitelikleri taşıyan kötü olmayan her şeye denir. Hoş ve yüce kavramlarına gelince bir eğilimi tatmin eden, bir duyguya uygun düşen , bir beklentiye yanıt veren her şeye hoş denir. Bundan dolayı bizdeki güzeli seyretme eğimine yanıt verdiği için güzel aynı zamanda hoştur diyebiliriz. Güzel bir varlığın seyri örneğin insanın hoşuna gider.

Yüce ise; bir büyüklük bir sonsuzluk ve kudret ifade eden şeydir. Yüce güzelin yüksek dercesine denir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.