Doğu anadoludaki tarım ürünleri hayvancılık sanayi madenler turizm nelerdir

Doğu Anadolu bölgesi yer şekillerinin engebeli ve yüksek olmasının etkisiyle tarım alanları az ve karasal iklimin etkisiyle tarım mevsiminin kısa olması tarımı olumsuz yönde etkilemiştir. Başlıca tarım ürünleri ;buğday, arpa, şeker pancarı, tütün, pamuk ve kayısıdır.

Bölgenin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Çoğunlukla mera hayvancılığı yapıldığı için istenilen gelir sağlanamaz. Koyun, kıl keçisi ve büyük baş hayvancılık yaygındır.

Bölge zengin yeraltı kaynakları ve madencilik ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Maden rezervleri bakımından ilk sırada yer alan bölge de bakır, demir, krom, kurşun, çinko, linyit, kaya tuzu, Oltu taşı ve soda çıkarılır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayi gelişmemiştir. Sanayi tesis ve üretimi bakımından bölgenin Türkiye ekonomisine katkısı çok azdır. Bölgedeki sanayi tesisleri daha çok tarım, hayvancılık ve madene dayanır.

Bölgenin Türkiye ekonomisindeki asıl önemi elektrik enerjisi üretimidir. Bölge Türkiye elektrik üretiminin 1/3 ‘ünü karşılamasına rağmen en az elektrik tüketen bölgedir.

Doğal güzellikleri, kış sporları, kaplıca ve tarihi eserleri bölgenin turizm potansiyelini oluşturur. Ancak ulaşımın zor olması , altyapı ve tanıtım eksiklikleri turizmin gelişmesini engellemektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.