Dört halife döneminden sonra kurulan islam devleti

İslam tarihinde Dört Halife Devrinden sonra İslam Devleti’nin başına Emeviler gelmiştir.. Hz. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından yıkılıncaya kadar hüküm sürmüşlerdir.

Dini siyasette kullanmaya çalışan, yaptıkları her işin din adına yapıldığını söyleyen Emevi liderler, Hz. Muhammed S.A.V.’ in torunlarını da öldürmekten çekinmemişlerdir.

Emevilerde devlet sınırı İspanya ya kadar uzanmış ve İspanya fethedilerek Endülüs Emevi Devleti kurulmuştur. Endülüs Emevileri devrin en gelişmiş kültürünü kendisinde barındırmaktaydı.

Endülüs Emevilerinde milliyetçilik politikası izlenilmiştir. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı; Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyorlardı. Emevi Devleti’nin yıkılmasında en önemli etkenlerden biri bu ayrımcılık oldu. Araplaştırma siyasetinin bir sonucu olarak Arapça devletin tek resmi diliydi. Devlet gelirleri, dinsel gereklerden kaynaklanan vergiler ile fethedilen yerlerden ve savaşlardan elde edilen ganimetlerden oluşuyordu.

Emevilerde sokak lambaları olsun, kütüphaneler olsun , saraylar, mescidler olsun tam bir şaheserdi. Fakat haçlıların saldırısı sonucu devlet yıkıldı ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda tarihi eser bırakılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.