Dün, Bugün, Yarın Teması Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne D yanlış olanların önüne Y harfi yazınız.

(Y) Çevremizdeki tarihi eserleri korumak sadece polislerin görevidir.
(D) Sisli havalar deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiler.
(Y) Geçmişten günümüze, iletişim teknolojilerinde büyük bir gelişme olmamıştır.
(D) Atatürk’ün kişilik özellikleri ve yaptıkları, onu ulusal bir lider yapmıştır.
(Y) Her yıl 19 Mayıs’ta Zafer Bayramı’nı kutlarız.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanla tamamlayınız.

1. Bir arada yaşayan ve aralarında iş bölümü olan insanlar toplumuz oluşturur.
2.Hava tahminlerini meteoroloji aracılığıyla basın ve yayın organlarından öğrenebiliriz.
3.Gazeteler ve dergiler yazılı iletişim araçlarıdır.
4.Duygularımızda yaşadığımız değişimler davranışlarımıza yansır.
5.Müzeler tarihi eserlerin saklanıp korundukları yerlerdir.

C. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi müzeleri ziyaret etme amaçlarımızdandır?

A. İletişim teknolojileri hakkında bilgi almak
B. Tarihî eserler hakkında bilgi edinmek
C. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, bilgi ve teknolojinin sağlık alanında kullanımına örnek vardır?

B şıkkı

3. Hangi seçenekte, daha eski bir zamana ait ulaşım aracı fotoğrafı
verilmiştir?

A şıkkı

4. 19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Büyük Millet Meclisi’nin açılması
B. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması
C. Atatürk’ün Samsun’a çıkıp Kurtuluş mücadelemizi başlatması

5. Hava tahmini yapan uzmanların bulunduğu kuruluşun adını hangi çocuk doğru söylemiştir?

A) Meteoroloji

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1. Bilgisayarlar günlük yaşantıda hangi amaçla ve nerelerde kullanılmaktadır?

Bilgiye erişmek ve bilgiyi saklamak için genellikle kullanılırlar. Aynı zamanda kişilerin iletişim kurmaları içinde kullanılıyor.

2. Farklı hava koşullarında, trafikteki araç sürücülerine ve yayalara önerileriniz nelerdir?

Sisli havalarda araç sürücülerinin trafiğe çıkmamaları gerekir. Aynı şekilde kar ve buzlanma tehlikesi olduğunda buna dikkat etmeleri gerekir. Eğer imkanları varsa toplu taşıma araçlarını kullanmalıdırlar.

3. Gelecekte seçmek istediğiniz bir mesleğin çalışanı ile karşılaşsaydınız ona mesleği ile ilgili neler sorardınız?

Neden bu mesleği seçtiğini
Mesleğin zor yönlerini
Mesleğiyle ilgili unutamadığı bir anısını sorardım.

4. Atatürk’ün Türk milletine yaptığı hizmetler, bizim yaşantımızı nasıl etkiliyor?

Onun ilke ve inkılaplarının öncülüğünde hayatımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle yaşamımızda doğrudan etkisi bulunmaktadır.

5. Doğal afetlerin zararlı etkilerinden korunmak için alınacak önlemler nelerdir?

Doğaya müdahale etmeyip onun düzenini bozmamak gerekir. Doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler konusunda toplum bilinçlendirilmelidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.