Dünya Güneşin Peşinde Etkinlikleri

Sizce resimlerdeki farklılık nasıl meydana gelmiş olabilir?

Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşmuştur. Bu nedenle iki resimde farklılık vardır. İlk resimde gece iken diğer resimde gündüz olarak görülmektedir.

Dünya Güneş’in etrafındaki dönüşünü kaç günde tamamlar?

Dünya güneşin çevresindeki dönüşü bir yılda yani on iki ayda tamamlamaktadır. Bir yıl ise 365 günden meydana gelir.

Dünya’nın, Güneş etrafında dönmesi sonucunda mevsimler meydana gelir. Dünya, Güneş’in etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar. Bir yıl on iki aydır. Bir yılda dört mevsim vardır.

1. Aşağıdaki şekli yorumlayınız. Dünya’nın hareketlerini adlandırıp oluşan durumları yazınız.

hareket

Dünya hem kendi ekseni etrafında döner hem de güneş çevresinde döner. Dünyanın kendi çevresinde dönmesiyle gece ve gündüz oluşmaktadır. Güneş’in etrafında dönmesi sonucunda ise mevsimler ortaya çıkar.

2. Aşağıdaki cümle tamamlama çalışmasını yapınız.

Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü ile gece ve gündüz meydana gelir. Bu süre bir gün olup 24 saattir. Dünya’nın, Güneş etrafındaki dönüşü ile mevsimler oluşur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.