Dünyayı Güldüren Adam Etkinlikleri

1.Etkinlik


a.
Kültür
Nükte
Fıkra
Bilge

b.
Kültür her topluma ait bir öğedir.
İnsanları anlattığı fıkralarla güldürürdü.
Bilge adam fikirleri ile herkesi aydınlattı.
Nükteleri ile herkesi hayran bıraktı.

2.Etkinlik


Metnin görselini beğendim. Çünkü metinle ilgili fikirler veriyordu.

3.Etkinlik


dünyayi güldüren adam

4.Etkinlik


Metinden yeni öğrendiğiniz ve anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazarak cümleler kurunuz.

5.Etkinlik


Öznel Yargılı Cümleler
Nasrettin Hoca çok iyi bir insandır.
Nasrettin Hocanın en güzel fıkrası “Ya Tutarsa” dır.
Nasrettin Hoca hiç komik değildir.

Nesnel Yargılı Cümleler
Nasrettin Hoca geçmişte yaşamıştır.
Nasrettin Hoca fıkralarıyla bilinir.
Nasrettin Hoca Akşehir’de yaşadı.

6.Etkinlik


Annem hep bizim iyiliğimizi düşünür.
Konuşmalarını her zaman güzel bir fıkra anlatarak bitirirdi.
Komşulukla, aileyle, dürüstlükle ilgili olanlar bunlardan birkaçıdır.
İşten dönerken sık sık bize uğrardı.
Nasrettin Hocayla ilgili görüşlerine tamamen katılıyorum.
İnsanlara yanlışlarını gösterirken hiçbir zaman onları aşağılamazdı.
Kitap hediyesi özel olarak senin için düşünüldü.

7.Etkinlik


Okuduğumuz cümlelerde yer alan sonuçta, özetle gibi kelimeler cümlelerin metin sonunda kullanılabileceğini göstermektedir.

8.Etkinlik


Hoca bir gün heybesini kaybetmiş. Köylülere:
— Ya heybemi bulursunuz ya da ben yapacağımı bilirim! demiş.
Köylüler sağa sola koşuşturmuşlar, sonunda heybeyi bulup getirmişler. Sonra da:
— Heybeni bulmasaydık ne yapacaktın Hoca’m? diye sormuşlar.

9.Etkinlik


Nasrettin Hoca geçmişten günümüze kadar fıkralarıyla anılan bilgili bir insandır. Toplumuzun kültüründe yeri olan Nasrettin Hoca gelecek nesillere aktarılacaktır.

10.Etkinlik


1208’de Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğdu.
Öğrenimini Konya medresesinde tamamladı.
Akşehir’de imamlık, kadılık yaptı.

11.Etkinlik


insani
bilinci
hayatı
edebi
aileyi
doğruyu
hoşgörüyü
fıkrayı

insana
bilince
hayata
edebe
aileye
doğruya
hoşgörüye
fıkraya

insanda
bilinçte
hayatta
edepte
ailede
doğruda
hoşgörüde
fıkrada

insandan
bilinçten
hayattan
edepten
aileden
doğrudan
hoşgörüden
fıkradan

Sırasıyla etkinlikler

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.