düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerle ilgili test

Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerle ilgili kısa bir testi sizler için hazırladık. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler ama, fakat, lakin, ne var ki, oysa gibi bağlaçlar karşıt yargılı ve birbiriyle çelişik cümleleri birbirine bağlar. Bu nedenle bu bağlaçların kullanıldığı cümlelerde cümlelerden biri olumlu ise diğer olumsuz olur.

Çok istedi fakat konsere gelemedi.
Çok güzeldi ama kısa sürdü.
Binanın içi dışı harika lakin asansörü yok.
Ben seni çok düşünüyorum oysa senin beni aklına getirdiğin yok.

1.Senelerce çalışıp dinmiş fakat ev alacak kadar para biriktirememişti.

Bu cümlede altı çizili sözün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Genel bir durumu ifade etmek için
B)Düşünceyi desteklemek, açıklamak için
C)Okuyucunun dikkatini çekmek için
D)Düşüncenin yönünü değişeceğini belirtmek için

2.Yeni yayınları beğendim ama okuyacağım bir roman bulamadım.

“Ama” sözüyle bağlanmış olan bu iki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Biri diğerinin şartıdır.
B)Birbiriyle anlamca çelişkilidir.
C)Aralarında neden sonuç ilişkisi vardır.
D)Birinci cümle öznel, ikinci cümle nesneldir.

3.Bu millete çok şey öğrettim (—) onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Cümlede boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)Bunun sonucunda
B)Bu nedenle
C)Çünkü
D)Ama

4.İnsan kendi milletinin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmelidir. (—) dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğu için çalışmaktır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Fakat
B)Çünkü
C)Ama
D)Ancak

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.