Edebiyat tarihi hangi  bilimle daha çok ilişkilidir

Edebiyat tarihi birçok bilim dalı ile yakından ilgilidir. Bir edebi eseri yazan sanatçı eserinde olaylardan bahsederken çevresinden, toplumun inanç ve kültüründen, dönemin olaylarından ve kendi görüş açısından direk etkilenir. Örnek vermek gerekirse Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı eseri. Bu eserde sanatçı ruhsal halini anlatırken psikoloji bilim dalından, romandaki çevresel olayları aktarırken sosyolojiden, kendi düşünce ve görüşlerini anlatırken ise felsefeden yararlanmıştır.

Ayrıca sanatçı eserin yazıldığı dönemdeki olaylardan bahsederken tarih bilim dalına değinmiştir. Görmüş olduğunuz gibi edebiyat birçok bilim dalı ile bağlantılı haldedir. Edebiyat tarihi geçmişten günümüze kadar her eserinde farklı bilim dallarından yararlanmıştır.

Bir başka örneğimiz ise Adolf Hitlerin Kavgam adlı eseridir. Bu eserde Hitler dönemin olaylarını anlatırken tarihten, kendi fikirlerini ve görüşlerini anlatırken felsefeden, Alman kültürünü anlatırkende sosyolojiden yararlanmıştır.

Eserde Hitler Almanyanın o günkü durumunun toplumsal yapıyı en ince ayrıntısına kadar anlatmış ve geniş bir sosyoloji ağı kurmuştur. Edebi eserlerin tarihi bilim dalları ile içiçedir.

Genel olarak edebi eserler sosyoloji bilimdalı ile bağlantılıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.