Edebiyatın diğer bilim dallarından nasıl yararlandığını kısaca açıklayınız

Edebi eserler ortaya çıkarken bazen diğer bilim dallarından faydalanırlar. Güzel sanatlar bölümünün bir kolu olan edebiyat diğer bilim dallarından faydalanır. Edebi eserleri oluşturan sanatçı sosyal bir çevrede yaşarken bu çevreden etkilenir.

Çevreden etkilenmesi ona doğrudan sosyoloji bilim dalıyla ilişki kurmasına neden olur. Edebiyatın diğer bilim dallarından yararlanması ise ona bilimsel bir nitelik kazandırmaz. Edebi eserlerde zaman zaman tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, psikoloji ve ekonomi gibi çeşitli bilim dallarından yararlanılır.

Örnek vermek gerekirse bir edebiyat eserinde eserin kahramanının yaşadığı çevre onun sosyolojik hayatı hakkında ipuçları verirken, ekonomik durumu ise o günün ekonomik koşulları hakkında fikir vermektedir. Eserin kahramının duygu ve düşünceleri ise onun psikolojisi hakkında bilgi verir. Gördüğünüz gibi tek bir eserde bile çeşitli bilim dallarından edebiyat yararlanabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.