Edebiyatta Rubai ne demektir özellikleri nelerdir?

Rubainin tanımını yapacak olursak aruzun kendine özgü kalıplarıyla yazılmış olan ve dört dizeden oluşan bir nazım şekline Rubai adı verilir.

Rubainin özelliklerini sayacak olursak

– Uyak düzeni manide olduğu gibi aaxa şeklindedir.
– Rubaide daha çok felsefe ve tasavvufla ilgili düşünceler, dünya görüşü ve bir nükte işlenir.
– Rubaideki asıl amaç az sözle daha çok şey ifade etmek olduğundan anlam yoğunluğu vardır.
– Rubaide Şairler mahlas söylemez.
– Bu türün bilinen en büyük şairi Ömer Hayyam’dır.
– Azmizade Haleti, yazdığı bin kadar rubai ile Osmanlı Döneminin en büyük rubai şairi olarak tanınmaktadır.
– Cumhuriyet Döneminin en büyük rubai şairi ise Yahya Kemal Beyatlı’ dır.

Rubai ye bir örnek verecek olursak

Esrarını dil zaman zaman söyler imiş
Hengame-i gamda dastan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrane
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
Azmizade Haleti

Günümüz Türkçesiyle

Gönül, sırlarını zaman zaman söylermiş.
Gama düştüğü zaman destan söylermiş.
Âşık olup da ayrılık acısına,
Ben sabrederim diyen yalan söylermiş.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.