Ege bölgesinde nüfus dağılımı hakkında bilgi

Bu yazımızda Ege bölgesinde nüfus yoğunluğunun kimi yerlerde fazla kimiz yerlerde az olmasının nedenlerini ortaya koyacağız. İlk olarak nüfusun tanımını yapalım.

Nüfus, sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına denir. Nüfus miktarı ve özellikleri nüfus sayımları ile tespit edilir.

Nüfus artışı ise, sınırları belli bir alanda belli bir sürede yaşayan insan sayısında meydana gelen değişime denir. Nüfusun azalmasında ve çoğalmasında doğumlar, ölümler ve göçler etkilidir.

Ege bölgesi Marmara bölgesinden sonra nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir. Nüfus daha çok Ege bölümündeki verimli ovalarda toplanmıştır. Verimli tarım topraklarının varlığı, iklim özelliklerine bağlı olarak endüstriyel tarım ürünlerinin yetişmesi, turizm, sanayi ve ticaret gibi ekonomik etkinliklerin gelişmiş olmasından kaynaklanır.Ayrıca İşlek ulaşım yollarının ve sanayi tesislerinin de yer aldığı bu kesimdeki İzmir ve çevresi bölge nüfusunun yarıdan fazlasını barındırır. Batıdan doğuya gidildikçe yer şekilleri, yükselti ve karasal iklimin etkisiyle nüfus yoğunluğu ve kentleşme oranı azalır

Menteşe yöresi, deniz iklimi etkili olduğu halde dağlık ,engebeli ve önemli ulaşım yollarına uzak olduğu için bölgenin en tenha yeridir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.