Egemenlik nedir?

Bu günkü yazımızda Egemenliği anlatmaya çalışalım. Egemenliğin tanımını yapacak olursak bir toprak parçası ya da mekan üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir.

Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder. Bir başka deyişle egemenlik, devleti başka tüzel kişiliklerden ve örgütlenme biçimlerinden örneğin şirketlerden, derneklerden, kulüplerden, çetelerden, din ve mezhep birliklerinden ve yönetim birimlerinden ayıran özelliktir. Egemen olmayan devlet olmaz; kaynağını Devlet’ten almayan egemenlik de olmaz.

Egemen olmayan devlet olmaz kaynağını Devlet’ten almayan egemenlik de olmaz. Klasik dönem düşünürlerinin hemen hepsinde egemenliğin kaynağı olarak halkın iradesi gösterilir. Roma hukukundaki ex populo ilkesi bu düşüncenin kaynağıdır. Devletin bir “Toplum Sözleşmesi” ile kurulduğu görüşü de aynı düşünceyi ifade eder. Ancak ilk kaynağı halk olan egemenliğin nasıl ve ne ölçüde hükümdara aktarıldığı, sınırlarının ne olduğu, o sınırlar aşıldığı zaman hangi tedbirlere başvurulacağı, egemenlik aktarımından sonra halkta hangi bakiye güçlerin kaldığı, tartışma konuları olarak kalır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.