Eğitim, sağlık, çevre ile ilgili alanlarda resmi kurumlar toplumun bütün ihtiyacını karşılayabilirler mi?

Devletin çeşitli kurumları toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet halindedir. Ancak eğitim, sağlık ve çevre gibi birçok konuda sadece resmi makamların sağladığı imkanlar toplumun bütün ihtiyacını karşılamayabilir. İşte bu nedenle birçok sivil toplum kuruluşu kurulmuş ve toplumun ihtiyacı karşılanması hedeflenmiştir.

Sivil toplum kuruluşları sayesinde devlete hizmetlerinde destek olunarak toplum ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmiştir.

Sizce, çocuk ve kadın hakları alanında doğrudan devlete bağlı olmayan sosyal örgütlere ihtiyaç var mı?

Her alanda olduğu gibi çocuk, kadın hakları gibi birçok konuda devlete bağlı olmayan sosyal örgütlere ihtiyaç vardır. Sosyal örgütler sayesinde aynı amacı güden kişiler bir araya gelerek yapıcı bir güç oluştururlar.

Sizce, Çocuk Vakfının çalışmalarının çocuklar açısından önemi nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi bu vakıf çocukların haklarını gözetmek ve onlara destek olmak amacıyla kurulmuştur.  Çocukların sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişimlerine katkı sağlamak en önemli hedefidir. Bu nedenle çocukların haklarının korunmasında ve gözetilmesinde önemli rolü vardır.

Sizce lösemili çocuklar için LÖSEV’in önemi nedir?

Lösemi hastası çocukların tedavi edilmesi ve destek verilmesi için önemlidir. Lösev ayrıca Lösemi hakkında aile ve toplumu bilgilendirmeyi de kendine görev edinmiştir. Bu nedenle lösemili çocuklar için ayrı bir önemi vardır.

 

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.