Eğitimin bir ülkenin gelişimi için önemi

Eğitim bir ülkenin gelişmesi için neden önemlidir? Bir ülkenin kalkınmasında eğitim, Bir ülkenin gelişmesinde eğitim sistemi ile ilgili bir kompozisyon örneğini sizlerle paylaşıyoruz.

Eğitim insan hayatının büyük çoğunluğunu kapsar sürekli yenilenen bir kavramdır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, onun eğitim düzeyini de göstermektedir. Bu nedenle örgün ya da yaygın, (formal informal) her türlü eğitime ulaşabilmesi sağlanması amaçlanmalıdır. Böylece sürekli öğrenen ve öğrendiklerini sorgulayan, özgüveni yüksek bireyler yetişebilecektir.
Bununla birlikte daha mutlu ve özgüveni daha yüksek bir toplum ortaya çıkacaktır. Böylelikle dikey bir eğitim piramidinden söz edebilmemiz mümkün olur. Eğitim ailede başlar ailede ne kadar çok ve doğru yetiştirilmiş ve donanımlı çocuklar olursa üzerine eklemek ve alanında yönlendirmek o denli kolay ve zevkli hale gelir.

Eğitimli iş gücüne ve bireylere sahip ülkelerin de gelişmişlik düzeyi bakımından üst sıralarda yer almaları kaçınılmazdır. Günümüzde toplumsal ve teknolojik değişmenin hızı, kısıtlı doğal ve beşerî kaynaklardan etkin ve en iyi biçimde yararlanabilmek için eğitim planlamasına büyük önem kazandırmıştır.

Eğitim planlaması, bireylerin mesleki ve başka tercihlerini kolaylaştırmakla birlikte doğru tercih sevilen mesleğin seçiminin yapılmasında ülke gelişiminde önemli bir etkendir. Mutlu işini seven, üretken, sürekli kendini yenileyen bireyler yetiştirmek ülkenin gelişimi için oldukça önem teşkil eder. Bunun yolu da yine doğru ve planlı eğitimden geçer.


Planlı eğitim oldukça zorlu şartlar nedeniyle ya da tercihler nedeniyle olumsuzlukla da sonuçlanabilir. Bu nedenle doğru yönlendirme kişinin istek ve becerileri iyi değerlendirilmelidir.

Eğitim alan insan hayata daha farklı bakar, kendini geliştirir, topluma daha faydalı olur. Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer sözünden de anlaşılacağı gibi, eğitimsiz bir toplum ülkenin gelişmemesine ve geri kalmasına neden olur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.