Ekonomik faaliyetler ile coğrafi şartlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yaşadığımız bölgedeki ekonomik faaliyetler coğrafi şartlar ile doğrudan alakalıdır. Coğrafi koşulları elverişli olan yerlerde her zaman ekonomik olarak gelişim görülmüştür. Bunun başlıca temel iki nedeni vardır. Birincisi insan ihtiyaçları, ikincisi ise ulaşım kolaylığıdır.

İnsanlar hayatlarını daha ılıman iklim koşullarının bulunduğu, mevsimlerin ılık geçtiği ve zorlu hava koşullarının bulunmadığı alanlarda sürdürmek isterler. Çünkü bu unsurlar sağlandığı zaman ulaşım, sosyal ihtiyaç gibi herşey kendiliğinden kolaylaşır.

İnsanların bu bölgeleri tercih etmeleri ile orada nüfus yoğunluğu görülmektedir. Artan nüfus ile bölgede ekonomik hareketlilikte gözlemlenir. Çeşitli sanayi kuruluşları ve ekonomik unsurlar ise insan gücü ihtiyacı, ulaşım hizmetleri ve pazar arayışları için bu bölgelerde yerleşim kurmayı tercih ederler.

ekonomi
Ülkemizde Marmara Bölgesini ele alacak olursak;

İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi illerde ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayan sanayi üretimi yapılmaktadır. Bölgede elde edilen ürünlerin Avrupa’ya ve başka dünya ülkelerine gönderilmesi oldukça kolaydır. Kara ve deniz ulaşımının yanı sıra hava yoluyla bile üretilen ürünler çeşitli bölgelere gönderilir.

Coğrafi şartların sağladığı bu kolaylıklar sanayi kuruluşlarının Marmara, Ege gibi bölgelerde bulunmasını sağlamıştır. Çünkü bu bölgelerde yılın her günü kesintisiz bir ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca yerleşim olarak insanlar bu bölgeleri tercih etmektedirler.

Ülkemizin doğusundaki illeri ele alacak olursak dağlık yapısı ve sert kışları ulaşımda sorunlar yaratmaktadır. Ayrıca elde edilen ürünlerin pazara ulaştırılması da bir hayli zahmetli olacaktır. Bölgede az miktarda insan iş gücünün bulunması da coğrafi koşulların etkilerinden kaynaklanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.