Ekosistem nedir?

Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı olarak ilişkileriyle meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denilmektedir.Aslında doğal çevre de bir ekosistemdir. Doğal çevre insan eliyle oluşmamış yani kendiliğinden meydana gelmiş olan çevredir.

İnsan yaşamı ve doğal yaşam belirli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişkide en büyük dengelerden birisidir. Bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir.

Bu doğal sistemlere dışarıdan gelebilecek her türlü etkiler sonucu doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar zincirin tamamını etkileyerek bu dengenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacaktır.

Ekosistemin dört bileşeni bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

1-Cansız varlıklar. (inorganik ve organik maddeler)
2-Primer üreticiler. (yeşil bitkiler)
3-Tüketiciler (bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler)
4-Ayrıştıcılar (bakteri ve mantarlar)

Cansız doğal çevreyle bu çevre içerisinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri, yaşam biçimlerini ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji bilimi denir. Ekosistem içindeki mevcut dengeye ekosistem dengesi adı verilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.