Elektrik enerjisi hangi yollardan üretilir?

Elektrik günlük yaşantımızı sürdürebilmemiz için çok önemlidir.Günümüzde ufak çapta bir elektrik kesintisi bile ısınma, ulaşım, haberleşme gibi pek çok faaliyeti durma noktasına getirebilmektedir. Yaşamımızın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisi, genellikle elektrik santrallerinde mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren jeneratörler aracılığı ile üretilmektedir.

Bu jenratörler çoğunlukla fosil yakıtların yakılması ya da nükleer reaktörlerdeki tepkimeler sonucu oluşan ısıyla üretilen buharla çalışır. Daha küçük jeneratörlerin bazıları dizel motorlarla çalışırken bazıları da suyu ya da rüzgar enerjisini kullanır.

Su,güneş,rüzgar kullanılarak elektrik enerjisi üretildiğinde yenilenebilir kaynaklar kullanılmış olur. Yenilenebilir bu enerji kaynakları çevreyi kirletmez.

Rüzgardan elektrik enerjisi elde etme

Elektrik enerjisi üretmek için jeneratöre bağlı türbinin mili, rüzgarla döndürülür. Jeneratör milin dönüşüyle elektrik enerjisi üretir.Günümüzde kullanılan rüzgar türbinleri 25-30 metre yüksekliğindedir ve birkaç yüz kilovatsaat elektrik enerjisi üretebilir.

Su ile elektrik enerjisi elde etme 

Hidroelektrik santrallerin çoğunda baraj bulunur. Baraj gölü oluşturmak için ırmanğın önü kesilir.Böylece suya yükseklik kazandırılır.Pervane tirbünler barajın tabanına inşa edilir. Suyun hareket enerjisi tirbünleri döndürür ve jenaratörler elektrik enerjisi üretir. Norveç ve Kanada gibi yaşam standartları yüksek, gelişmiş ülkeler elektriklerinin büyük bölümünü hidroelektrik santrallerden karşılamaktadır.

Hidroelektrik santrallerde kullanılan türbinlerin benzerleri, gelgit olayından enrji elde etme için de kullanılır. Kullanılmakta olan gelgit barajlarından en büyüğü Fransa’da Rance Irmağı halicindedir. Bu sistemde üretilen elektrik enerjisinin miktarı deniz kabardığı durum ile alçaldığı durum arasındaki yüksekli farkına bağlıdır.

Dünya’nın Isısından elektrik enerjisi elde etme 

Dünya’nın iç katmanlarından gelen ısı, jeotermal ısı olarak bilinir. Bu enerji, dünyanın bazı bölgelerinde kullanılmaktadır. Yer altındaki sıcak kayalardan geçen su, ısınarak bur haline geçer. Buhar ise elektrik üretiminde kullanılır.

Termik santrallerden elektrik enerjisi elde etme 

Fuel oil, linyit gibi fosil yakıtlar yakılarak dev kazanlardaki su ısıtılır. Su buhar haline geçer. Buhar türbini çevirir. Isı enrjisi, mekanik enerjiye dönüştürülmüş olur. Oluşan mekanik enerji, türbin miline bağlı elektrik jeneratörünü çalıştırır.

Nükleer elektrik enerjisi elde etme 

Nükleer enerji, atom çekirdeğindeki proton ve nötron denilen parçacıkları bir arada tutan enerjidir. Bu enerjiyi ortaya çıkarmanın iki yolu vardır. Fisyon (bölünme) ve füzyon(kaynaşma). Fisyon olayında ağır bir atomun çekireği, çok büyük miktarda enerji açığa çıkararak parçalanır. Bu olay, nükleer elektrik santrallerinin reaktörlerinde ve atom bombası patladığında olur.

Nükleer elektrik santrallerinin basınçlı su reaktörlerinde,nükleer fisyon sonucu ısı üretilir. Bu ısının oluşturduğu buhar, elektrik üreten jeneratörlerin türbinlerini çalıştırır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.