Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasının önemi

Evimizde, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için elektrikli araçları kullanırız. Araçları kullanırken harcanılan elektrik enerjisi miktarı, kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir. Elektrikli araçları satın alırken doğru seçersek ve aldıktan sonra dikkatli kullanırsak elektrik enerjisi tasarrufu yapabiliriz. Bu tasarruf hem aile hemde ülke ekonomisine katkı sağlar.

Mesela 120 metrekarelik bir evde yaşayan dört kişilik bir ailenin ısıtma, soğutma, yemeklerin pişirilmesi ve saklanması, bulaşık ve çamaşırların yıkanması, televizyon gibi eğlence araçlarının kullanılması ve aydınlatma için harcanan elektrik enerjisi yılda 2 bin kilovatsaat civarındadır. Oldukça basit önlemler alarak evlerimizde tükettiğimiz enerjiden %30 tasarruf edebiliriz.

Günümüzde elektrikli araçlar üzerinde bir takım etiketler yer alır. Enerji etiketi, bir cihazı yıllık enerji tüketimi bazında A,B,C,D,E,F ve G harfleriyle ifade edilen 7 grupta sınıflandırır. A harfi en düşük enerji tüketimini işaret eder. A sınıfı elektrikli aletler ortalama %45 daha az enerji tüketir. Bu nedenle elektrikli araçları satın alırken A sınıfı olanlar tercih edilmelidir.

Kullanım alışkanlıklarımızı değiştirerek elektrik faturamızın daha az gelmesini sağlayabiliriz. Birkaç kullanım önerisini şu şekilde sıralayabiliriz.

Buzdolabı Kullanımında Enerji Tasarrufu

 • Geniş buzdolapları, küçük olanlardan daha fazla enerji harcayacağı için yalnızca ihtiyaç duyulan büyüklükte bir soğutucu seçilmeli, az enerji tüketenler tercih edilmelidir.
 • Buzdolabında tavsiye edilen sıcaklık 4-5 derece, dondurma sıcaklığı ise -20 derecedir. Bu konuda üretici firmanın tavsiyelerine uymak gerekir.
 • Buzdolabı güneş alacak yerlerden ve radyatör yanından uzağa yerleştirilmelidir.  Fırın ve diğer ısı kaynaklarından gelen sıcak hava, buzdolabının ayarlanan ısıda kalması için daha çok çalışmasına neden olacaktır. Buzdolabı, evin en sıcak yerine konmuşsa toplam enerji tüketimi %25 artar. Bir kase buz parçası dolabın içine konduğu zaman 3-4 gün süre ile %5 daha az enerji harcanır.
 • A sınıfı bir buzdolabı sadece 44 watt’lık bir ampul kadar enerji harcar. Bu nedenle A sınıfı buzdolapları tercih edilmelidir.
 • Buzdolabının verimli çalışma ömrü 20 yıldır. Eski dolaplar yeni dolapların iki katı enerji tüketirler.


Ocak ve Fırın Kullanımında Enerji Tasarrufu

 • Elektrikli ocak ve fırınlar, pişirme süresinin bitiminden birkaç dakika önce kapatılıp aracın kendi sıcaklığından yararlanarak tasarruf edilebilir.
 • Fırında gerekli olmadıkça ön ısıtma yapılmamalı, yapılsa bile bu süre 10 dakikayı geçmemelidir.
 • Fırın kapağının her açılışında %20 oranında ısı kaybı olması nedeniyle pişirme süresinin sonuna kadar mümkünse kapak açılmamalıdır.


Çamaşır ve Bulaşık Makinesi Kullanımında Enerji Tasarrufu

 • Çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırların maliyeti, büyük ölçüde kullanılan sıcak suyun miktarına bağlıdır. Elektrik enerjisinin %90’ı suyu ısıtmada harcanır. Çamaşırlar, gerekmedikçe yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır. Ilık (30-40 derece) veya soğuk suyla yıkanmalıdır.
 • Çamaşır makineleri yıkama programlarına uygun olarak tam doldurulmadan çalıştırılmalıdır.
 • Bulaşık makinelerinde su sıcaklığı 55 dereceden fazla olmamalıdır.
 • Bulaşık makinesi don durulamayı yaptıktan sonra, kapağı açarak bulaşıkların hava ile kendi kendine kurumasını sağlamak enerji maliyetinden %10 civarında tasarruf sağlar.
 • Bulaşık makinesi tam dolduktan sonra çalıştırılmalıdır.
 • Az kirli bulaşıklar için; kısa veya ekonomik devirli, düşük sıcaklıklı programlar seçilmelidir.


Elektrik Süpürgesi Kullanımında Enerji Tasarrufu

 1. Elektrikli süpürgelerde yer alan toz torbaları sıklıkla boşaltılmalıdır.
 2. Üreticinin önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Eskimiş fırçalar yenilenmelidir.


Televizyon, Bilgisayar ve Radyo Kullanımında Enerji tasarrufu

 • TV, radyo vb. araçların ses düzeyi duyulabilecek seviyede olmalıdır. Ses düzeyinin düşük tutulması elektrik enerjisi tüketimini düşürür.
 • TV ve radyolar sürekli açık tutulmamalı, seyredilecek veya dinlenecek programlar dışında kapatılarak enerji israfı engellenmelidir.
 • Küçük ekranlı televizyonlar, büyük ekranlara göre daha az elektrik enerjisi tüketir.
 • Kullanılmayan bilgisayarlar fişten çekilmediğinde %10 oranında elektrik tüketmeye devam eder. Bu nedenle fişin çekilmesi gereklidir.


Aydınlatmada Enerji Tasarrufu

 1. Tasarruflu ampuller, ekonomi ve çevreye büyük katkılar sağlar, normal ampullerden 5 kat daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun ömürlüdür. Eski tip ampulleri verimli ampullerle değiştirerek enerji tasarrufu sağlanabilir.
 2. Kısa süreli de olsa oda terk edildiği zaman ışıklar söndürülmelidir.
 3. Gün ışığından mümkün olduğunca yararlanmalı, gerekmedikçe aydınlatma araçları kullanılmamalıdır.
 4. Dikiş, okuma vb. faaliyetlerinde, bütün odayı aydınlatan lambalar yerine çalışma lambalarının kullanılması tasarruf sağlar.
 5. Zamanlayıcılar, fotoselli ya da yaklaşım sensörleri ile yapılan kontrollü aydınlatmalar da enerji tasarrufu sağlar.
 6. Lambalarda ışık ayarlayıcılar kullanılarak ışığın seviyesi istenilen durumlarda artırılıp azaltılmalıdır.

Asgari yaşam standartlarına göre 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi 230 kilowattır. Evde elektrikli araçların kullanımında alınacak basit tasarruf yöntemleriyle aylık elektrik faturası tutarı yarıdan fazla azaltılabilir.

Enerji ihtiyacının %62’sini ithal ederek karşılayan ülkemizde, enerji verimli kullanılmalı, israf edilmemelidir. Enerji tasarrufu konusunda vatandaşlara olduğu gibi yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluklar düşmektedir.

elektrik enerjisi

Elektik hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz enerji türüdür.

Sivil toplum kuruluşları, enerji kaynaklarımızın doğru kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirici çalışmalar yürütmelidir.Yerel yönetimler, kendi uygulamaları ile halka önderlik etmeli, halkı teşvik edecek kampanyalar başlatmalıdır.

Her yıl TÜBİTAK ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü iş birliği ile “Enerji Verimliliği Proje Yarışması” düzenlemektedir.

Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjiyi verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektedir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, bu sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir. Bu ve buna benzer projelerin yaygınlaşması toplumumuzda tasarruf bilincinin oluşması adına önemlidir.

Bir diğer proje de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak yürüttüğü “Enerji Hanım” projesidir. Bu projede hanımlar aracılığı ile evin tüm fertleri arasında enerji verimliliği konusunda bilinç geliştirilmek hedeflenmiştir. Enerji ve su kaynaklarının tüketiminde rol oynayan en önemli tüketici grup ailedir. Başta hanımların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi, aile ekonomisine daha sonra ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Unutulmamalıdır ki evlerde sağlanan enerji tasarrufu, ülke ekonomisine katkıdır. Evlerde sağlanacak %10’luk enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine 132 milyon dolar kazandırılabilir.

Ülkemizin %19.9 oranında faturalandırılmayan elektrik enerjisi tüketimi vardır.

Kaçak elektrik tüketiminin zararı, yıllık ortalama 745 milyon türk lirasıdır. Bu zarar, abonelerin faturalarına kayıp kaçak bedeli olarak yansıtılır. Türk sanayi sektörü, kullandığı pahalı enerji nedeniyle dış pazardaki rekabet gücünü kaybeder. Bu durum da ülke ekonomisine zarar verir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.