Element bileşik ve moleküller

Aynı cinsteki atomlardan oluşan maddelere element denir. Örnekler verecek olursak Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen, hidrojen, iyot ve karbon bunların her biri elementtir. Farklı cins atomlardan oluşan maddeler element olmaz.

– Saf maddelerdir.
– Kendine özgü öz kütleleri vardır.
– Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle basit maddelere ayrışmazlar.
– Homojendir.
– Kendilerine özgü erime ve kaynama noktaları vardır.
– Yapı taşı atomdur.
– Aynı cins atomlardan oluşur.
– Sembolle gösterilir.

indir (1)

Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere ise bileşik denir. Bileşiklere örnekler verecek olursak sabun, şeker, alkol, su, tuz bileşiklere verilebilecek örneklerdendir.

– Bileşikler saf maddedir
– Kendine özgü öz kütleleri vardır.
– Kimyasal yöntemlerle ayrışırlar.
– Homojendir.
– Yapı taşı moleküldür.
– Kendilerine özgü erime ve kaynama noktaları vardır.
– Formüllerle gösterilirler.
– Elementlerin sabit oranlarda birleşmesiyle oluşurlar.

Moleküller ise birden fazla atomun bir arada bulunduğu atom gruplarına molekül adı verilir. Moleküller ikiye ayrılır. Atomların çoğu doğada tek başlarına bulunmazlar. Aynı cins ya da farklı cins atomlar bir araya gelerek molekülleri oluştururlar ve doğada molekül halinde bulunurlar. Örnek verecek olursak Su, iyot, hidrojen, oksijen molekülleri basit yapılı moleküllerdir.

– Element molekülü
– Bileşik molekülü

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.