Elementlerin Sembolleri

Elementlerin sembolllerini öğrenmeden önce ilk olarak element nedir bunu öğrenelim. Aynı cins atomlarıdan oluşan ve kimyasal yollarla daha farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.

Kimyasal elementlerin ortak özelliği aynı atom numarasına sahip olmalarıdır. Bu onlara aynı zamanda izotop yapar. Tabi ki nötron sayılarının farklı olması gerekir. Bildiğiniz gibi atom numarası elementlerin + yüklü proton sayılarıdır. Herhangi bir elementin yapısında yer alan tüm atomlarda aynı miktarda proton bulunur.

Doğada yer alan elementlerin toplamı 118’dir. Yeryüzünde bulunan bu elementlerin sadece 94’ü doğal olarak dünyamızda yer alırlar. Periyodik tabloda yer alan elementlerin sadece 80’i izotoptur.

Atom numarası 83 ve daha fazlası olan atomlar (bizmut ve fazlası) kesinlikle sabit değildirler ve radyoaktif özellikler barındırırlar. Atom numarası 83’ten 94’e kadar olanlar sabit değillerdir.

Şimdi aşağıdaki bilgilerden yararlanarak periyodik tablo üzerinde elementleri görebilirsiniz.


Periyodik tablo
Periyodik tabloda 118 element yer almaktadır.

Periyodik tabloda 118 element yer almaktadır.


Elementlerin Kimyasal Özellikleri ve Sembolleri

Atom Numarası İsmi Sembolü Atom Kütlesi Grubu Periyodu
1 Hidrojen H 1.00794(7) 1 1
2 Helyum He 4.002602(2) 18 1
3 Lityum Li 6.941(2) 1 2
4 Berilyum Be 9.012182(3) 2 2
5 Bor B 10.811(7) 13 2
6 Karbon C 12.0107(8) 14 2
7 Azot N 14.0067(2) 15 2
8 Oksijen O 15.9994(3) 16 2
9 Flor F 18.9984032(5) 17 2
10 Neon Ne 20.1797(6) 18 2
11 Sodyum (Natrium) Na 22.98976928(2) 1 3
12 Magnezyum Mg 24.3050(6) 2 3
13 Alüminyum Al 26.9815386(8) 13 3
14 Silis Si 28.0855(3) 14 3
15 Fosfor P 30.973762(2) 15 3
16 Kükürt S 32.065(5) 16 3
17 Klor Cl 35.453(2) 17 3
19 Potasyum (Kalium) K 39.0983(1) 1 4
18 Argon Ar 39.948(1) 18 3
20 Kalsiyum Ca 40.078(4) 2 4
21 Skandiyum Sc 44.955912(6) 3 4
22 Titanyum Ti 47.867(1) 4 4
23 Vanadyum V 50.9415(1) 5 4
24 Krom Cr 51.9961(6) 6 4
25 Manganez Mn 54.938045(5) 7 4
26 Demir (Ferrum) Fe 55.845(2) 8 4
28 Nikel Ni 58.6934(2) 10 4
27 Kobalt Co 58.933195(5) 9 4
29 Bakır (Cuprum) Cu 63.546(3) 11 4
30 Çinko Zn 65.409(4) 12 4
31 Galyum Ga 69.723(1) 13 4
32 Germanyum Ge 72.64(1) 14 4
33 Arsenik As 74.92160(2) 15 4
34 Selenyum Se 78.96(3) 16 4
35 Brom Br 79.904(1) 17 4
36 Kripton Kr 83.798(2) 18 4
37 Rubidyum Rb 85.4678(3) 1 5
38 Stronsiyum Sr 87.62(1) 2 5
39 İtriyum Y 88.90585(2) 3 5
40 Zirkonyum Zr 91.224(2) 4 5
41 Niyobyum Nb 92.906 38(2) 5 5
42 Molibden Mo 95.94(2) 6 5
43 Teknesyum Tc [98] 7 5
44 Rutenyum Ru 101.07(2) 8 5
45 Rodyum Rh 102.905 50(2) 9 5
46 Palladyum Pd 106.42(1) 10 5
47 Gümüş (Argentum) Ag 107.8682(2) 11 5
48 Kadmiyum Cd 112.411(8) 12 5
49 İndiyum In 114.818(3) 13 5
50 Kalay Sn 118.710(7) 14 5
51 Antimon (Stibium) Sb 121.760(1) 15 5
52 Tellür Te 127.60(3) 16 5
53 İyot I 126.904 47(3) 17 5
54 Xenon Xe 131.293(6) 18 5
55 Sezyum (Cesium) Cs 132.9054519(2) 1 6
56 Baryum Ba 137.327(7) 2 6
57 Lantan La 138.90547(7) 6
58 Seryum Ce 140.116(1) 6
59 Praseodim Pr 140.90765(2) 6
60 Neodim Nd 144.242(3) 6
61 Prometyum Pm [145] 6
62 Samaryum Sm 150.36(2) 6
63 Evropyum Eu 151.964(1) 6
64 Gadolinyum Gd 157.25(3) 6
65 Terbiyum Tb 158.92535(2) 6
66 Disprosiyum Dy 162.500(1) 6
67 Holmiyum Ho 164.930 32(2) 6
68 Erbiyum Er 167.259(3) 6
69 Tulyum Tm 168.93421(2) 6
70 İterbiyum Yb 173.04(3) 6
71 Lutesyum Lu 174.967(1) 3 6
72 Hafniyum Hf 178.49(2) 4 6
73 Tantal Ta 180.94788(2) 5 6
74 Tungsten (Wolfram) W 183.84(1) 6 6
75 Renyum Re 186.207(1) 7 6
76 Osmiyum Os 190.23(3) 8 6
77 İridyum Ir 192.217(3) 9 6
78 Platin Pt 195.084(9) 10 6
79 Altın (Aurum) Au 196.966569(4) 11 6
80 Civa (Hydrargyrum) Hg 200.59(2) 12 6
81 Talyum Tl 204.3833(2) 13 6
82 Kurşun (Plumbum) Pb 207.2(1) 14 6
83 Bizmut Bi 208.98040(1) 15 6
84 Polonyum Po [210] 16 6
85 Astatin At [210] 17 6
86 Radon Rn [220] 18 6
87 Fransiyum Fr [223] 1 7
88 Radyum Ra [226] 2 7
89 Aktinyum Ac [227] 7
91 Protaktinyum Pa 231.03588(2) 7
90 Toryum Th 232.03806(2) 7
93 Neptünyum Np [237] 7
92 Uranyum U 238.02891(3) 7
95 Amerikyum Am [243] 7
94 Plütonyum Pu [244] 7
96 Küriyum Cm [247] 7
97 Berkelyum Bk [247] 7
98 Kaliforniyum Cf [251] 7
99 Einsteinyum Es [252] 7
100 Fermiyum Fm [257] 7
101 Mendelevyum Md [258] 7
102 Nobelyum No [259] 7
103 Lawrensiyum Lr [262] 3 7
104 Rutherfordiyum Rf [261] 4 7
105 Dubniyum Db [262] 5 7
106 Seaborgiyum Sg [266] 6 7
107 Bohriyum Bh [264] 7 7
108 Hassiyum Hs [277] 8 7
109 Meitneriyum Mt [268] 9 7
110 Darmstadtiyum Ds [271] 10 7
111 Röntgenyum Rg [272] 11 7
112 Ununbiyum Uub [285] 12 7
113 Ununtriyum Uut [284] 13 7
114 Ununkuadyum Uuq [289] 14 7
115 Ununpentiyum Uup [288] 15 7
116 Ununheksiyum Uuh [292] 16 7
118 Ununoktiyum Uuo [294] 18 7


Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.