Eleştiri yazısı nedir özellikleri nelerdir?

Eleştiri yazısı nedir özellikleri nelerdir bunlardan bahsedecek olursak. Şiir, tiyatro, hikaye, roman, resim, heykel, film gibi bir sanat veya düşünce eserinin, zayıf ve güçlü yönlerini göz önünde alarak gerçek değerini belirleme amacıyla yapılmış olan inceleme sonucunun anlatılmış olduğu yazı türüne eleştiri yada diğer bir adıyla tenkit denir. Bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere ise otokritik veya özeleştiri denir.

Eleştirinin amacına gelince. İyi ve güzel olan sanat yapıtının değerini ortaya çıkarmak, sanatı iyi ve güzel olmayandan kurtarmak ve aynı zamanda bu yapıtı kalıcı bir niteliğe kavuşturmaktır.

Sanatçıyı daha güzel, daha güçlü, daha olgun, daha başarılı eserler yaratmaya teşvik etmektir. Okura, izleyiciye ve sanatçıya da bir nevi kılavuzluk yapmaktır.

Eleştiri türlerini iki çeşide ayırabiliriz. Birincisi İzlenimsel (empresyonist) eleştiri ikincisi ise Nesnel (bilimsel) eleştiri.

Eleştirinin özellikleri sayacak olursak;

– Eleştirilen sanat eserinin kimin tarafından, hangi zaman ve çevrede, hangi şartlar altında yazıldığı dikkate alınarak yerli ve yabancı benzerleriyle karşılaştırması yapılır.
– Eleştirilen bir sanat eseri konusu, dili, üslubu, tekniği, kahramanları, gözlem ve betimlemeleri bakımından değerlendirilir.
– Eleştirilen eserin sanatçısının orijinal görüş ve duyuşları saptanır. Eserin sanat dünyasına ne gibi bir katkı yaptığı ortaya konur.
– Bir sanatçı eleştiriliyorsa onun hataları, orijinal yanları belirtilir, sanatını geliştirmesi için yapması gerekenler açıklanır.
– Eleştiriye konu olan eser, yalın bir dille tanıtılır.
– Eleştirmen, eserin gerçek değerini, güçlü ve zayıf yönlerini, özünü ve önemini belirtir; yeni eserler için sanatçılara kılavuzluk eder.
– Bir şiirin eleştirisini yapan kişi şair olmayabilir ama bu türün bütün özelliklerini çok iyi bilmeli, başka örneklerle karşılaştırarak şiirin gerçek değerini taraf tutmadan belirleyebilmelidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.