Elinizde bir yetki olsaydı insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için neler yapardınız?

Elinizde bir yetki olsaydı, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için neler yapardınız? Elinizde Sihirli Bir Değnek Olsaydı Ne Yapardınız? ile ilgili bir kompozisyon örneğini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Bizler toplumu oluşturan bireyler, toplum huzuru ve kaliteli bir yaşam için el ele vermeliyiz. Konuyu açacak olursak her birey toplumu oluşturduğuna göre en küçük topluluk ailedir. Benim elimde sihirli bir değnek ya da yetki olsa öncelikle İnsanları bilinçlendirmek için çağın teknolojilerinden faydalandırdım.

Öncelikle televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarını ve bu ortamda hazırlanan programların denetlemesini sıkıya alır,eğitim ve bilinçlendirmeye yönelik programlar hazırlardım.Güzel bir toplumdan söz edebilmek için okur yazar oranının artışı, kitap okuma hızı ve alışkanlığı ile ilgili çalışmalar başlatırdım.

Aile toplumun temelini oluşturduğu için, Aile kurabilmeyi isteyenlere eğitim programları yapardım. Sağlıklı sağlam temellere oturtulmuş bir aile demek toplumun olumlu ve gelişimci bir sürece girmesi demektir.

Sağlıklı ve düzgün olabilmek iyi bir eğitimden geçer. Bunun temelinde ailede başlar.Tabi ki çocuk aileden okula gittiğinde hemen bu alanda da düzenlemeler yapardım. Okulda sadece sınav sistemine değil kişinin becerilerini, ilgilendiği ve başarabildiği ayrıca en önemli kısmı da sevdiği yönde eğitim alarak işini en iyi şekilde yapmasını tabi ki bunu yaparken de kişiyi tatmin edebilecek yaşam seviyesinde bir ücretle emeğinin karşılığını verirdim.

Böylece hem mesleğini severek yapan hem de sürekli yeniliklere ve gelişime açık bir toplumu oluşturmuş olurduk.Bu durumu çok içimizden bir örnekle açıklamak gerekirse çocuk, çocukluğundan beri şartlandırma yöntemi ve baskı ile öğretmen olması istenmiş hep bu yönde ilerleme göstermiş hatta başarmış olsa bile bu kişinin yetiştireceği bireylerin hiçte sağlıklı ve verimli olması beklenemez.

Çünkü sadece para kazanmak yada başkalarını mutlu etmek için bu yolda ilerlenmiş kişinin kendi istek ve beklentileri karşılanmamış ve mutsuz psikolojisi bozuk bir birey yetişmiştir. Unutulmamalıdır ki sağlıklı mutlu bir toplum için sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek şarttır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.