Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Enerji Kaynaklarını Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Enerji dünyamızda var olan en büyük güç ve ihtiyaç. Enerji kaynakları çeşitli türlerde ve fizyolojik durumlarda bulunabilir. Enerji kaynaklarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz ve bu kaynakları nasıl kullanmalıyız. Enerji su, petrol, elektrik, doğal gaz olarak 4 grupta toplanabilir.

Aslında enerji kaynaklarına yer altı madenleri yani uranyum, bor gibi yakıt elde edilebilen ürünlerde eklenebilir ama günümüzde en popüleri bu üç tanesidir. Bu kaynaklar çeşitli bölge ve kıtalar da bolca bulunurken kimi yerlerde hiç yoktur. Mesela ülkemiz petrol ve doğalgaz enerji kaynaklarından çok azına sahipken İran, Irak gibi hemen komşu ülkelerde bu enerji kaynaklarından bolca bulunur. Bizdeki su ise o ülkelerde çok azdır. İşte doğada böylesine bir denge vardır.
enerji kullanımı
Elektrik

Bu enerji kaynağı ülkemizde barajlardan üretilir ve büyük miktarda başka devletlerden alınır. Henüz ülkemizde nükleer enerji santralleri yapılmadığından dolayı dış devletlere bağlı durumdayız. Bu nedenle elektrik enerjisini dengeli ve ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Ayrıca ülke olarak alternatif enerji kaynaklarına yönelmeliyiz.

Ülkemizde ne yazık ki çok az miktarda petrol çıkarılmaktadır. Günümüzde ülkemizden çıkarılan petrol İstanbuldaki araçların yalnız 2 saatlik ihtiyacını karşılamaktadır. Bu nedenle dış ülkelerden ihraç ederiz. Ülke ekonomisi ve milli menfaat için petrol tüketimine dikkat etmeli ve minimuma indirmeliyiz. Ayrıca ülke olarak petrol alernatifi yakıtlar geliştirilmelidir. Türkiye bolca bulunan Bor madeninin petrolün yerini alması ve alternatif yakıt olarak kullanılması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu yazımızda ülkemizdeki enerji kaynakları ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz bunları öğrendik. Eklemek istediklerinizi lütfen yorum yaparak bize bildiriniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.