Enerji nedir ve çeşitleri nelerdir?

İlk önce enerjinin tanımını yapacak olursak enerji bir işi yapmak için olan kabiliyete denilir. Aslında bunu iş yapma yeteneği olarakta adlandırabiliriz. Enerjinin Potansiyel enerji ve kinetik enerji, hidrolik su enerjisi, ısı enerjisi, elektrik enerjisi, kimyasal enerji, nükleer enerji, olmak üzere çeşitleri vardır. Şimdi bunları tanıtmaya çalışalım.

Potansiyel enerji; Bir yerde depolanan enerjiye denir.
Kinetik enerji; hareket enerjisi olarak adlandırılır. Rüzgar, giden araba, fırlatılan taş vb gibi.
Hidrolik su enerjisi; Barajlarda birikip depo edilen suyun aşağı doğru düşüşüyle oluşan kinetik enerjinin su pervanesini çevirmesiyle elektrik enerjisine dönüşür.
Isı enerjisi; Cisimlerin sıcaklıklarıyla sahip olduğu enerji çeşitidir. Tüm maddelerin ısı enerjileri vardır. Örnek vermek gerekirse ampul, elektrik sobası, jeotermal enerji ve ısıtıcılar.

enrj

Elektrik enerjisi; Serbest elektronların hareketiyle oluşan enerjidir. Özellikle bakır ve alüminyum tel ile iletilen bir enerjidir.
Kimyasal enerji; Bir maddenin moleküllerinin başka bir madde molekülleri ile yapmış olduğu reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerjiye kimyasal enerji denir. Buna örnek verecek olursak yanan odun, kömür, petrol gibi fosil yakıtlar, kağıt vb. gibi birçok malzemelerdeki molekül ile havadaki oksijen molekülünün birleşerek ortaya çıkardığı ısıl enerjidir.
Nükleer enerji; Atom çekirdeklerinin bölünmesi ve parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji çeşitidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.