Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Enzimlerin Çalışmasına Neler Etki Eder

Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler ve tepkime hızına doğrudan etki eden olaylar nelerdir. Enzimlerin çalışmasını bir takım faktörler etkileyerek daha iyi ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Bu faktörleri dilerseniz sırasıyla inceleyelim.

Enzim Nedir?

Kimyasal bir olaya sebep olan yada onu hızlandıran genel olarak protein yapılı olan organik maddelere enzim denir.

Sabit sıcaklık ve ph değerlerine sabit bir ortamda tepkime hızına enzim/substrat derişimi etki eder. Ortamdaki substrat yada enzim miktarı tepkimenin hızına direk etki eder.

Kimyasal Maddeler ve Suyun Etkisi

Çeşitli kimyasal maddeler enzimlerin çalışmasına doğrudan etki ederler. Aynı şekilde su miktarıda enzimlerin çalışmasını etkiler. Zira enzimler su ortamında çalışmaktadırlar. Ortamdaki su miktarı %15’in altına düşerse enzimler çalışamaz hale gelir.

Enzimlerin görevleri

-Reaksiyon hızının canlılar için yeterli olmasını sağlamak
-Reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisini düşürmek
-Reaksiyon sırasında canlıya zarar vermemek.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.