Enzimlerin Çalışmasına Neler Etki Eder

Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler ve tepkime hızına doğrudan etki eden olaylar nelerdir. Enzimlerin çalışmasını bir takım faktörler etkileyerek daha iyi ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Bu faktörleri dilerseniz sırasıyla inceleyelim.

Enzim Nedir?

Kimyasal bir olaya sebep olan yada onu hızlandıran genel olarak protein yapılı olan organik maddelere enzim denir.

Sıcaklık

Örneğin 10 derecede enzimler en iyi performansı sergilerler. Enzimlerin en iyi şekilde çalıştığı bu sıcaklığa Optimum sıcaklık adı verilir. Fakat bu sıcaklık derecesi fazla yükseldiğinde ise enzimlerin çalışması tamamen ortadan kalkarak enzimler yok olur.

Enzimler yüksek sıcaklıklarda iptal olurken soğuklarda ise donarak kendilerini korurlar ve uygun sıcaklık elde edildiğinde yeniden faaliyete geçerler.
enzim
pH

Enzimler uygun ph değerlerinde çok daha iyi çalışırlar. Enzimler asidik bir ortam veya alkali ortamda daha az çalışırlar. Enzimlerin en iyi çalıştığı ph değerine optimum ph adı verilir. Enzimler düşük bazik ortamlarda çok daha iyi çalışırlar. Yalnız aşırı asidik yada bazik ortamlar enzimlerin yapısını bozarak kuagüle olmasına neden olur.

Enzim /Substrat Derişimi

Sabit sıcaklık ve ph değerlerine sabit bir ortamda tepkime hızına enzim/substrat derişimi etki eder. Ortamdaki substrat yada enzim miktarı tepkimenin hızına direk etki eder.

Kimyasal Maddeler ve Suyun Etkisi

Çeşitli kimyasal maddeler enzimlerin çalışmasına doğrudan etki ederler. Aynı şekilde su miktarıda enzimlerin çalışmasını etkiler. Zira enzimler su ortamında çalışmaktadırlar. Ortamdaki su miktarı %15’in altına düşerse enzimler çalışamaz hale gelir.

Enzimlerin görevleri

-Reaksiyon hızının canlılar için yeterli olmasını sağlamak
-Reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisini düşürmek
-Reaksiyon sırasında canlıya zarar vermemek.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.