Epistemolojinin anlamı

Epistemoloji kelime anlamı olarak bilgi felsefesi anlamına gelir. Bu yazımızda sizlere epistemoloji(bilgi felsefesi)hakkında bilgi vereceğiz.

Bilgi felsefesinin konusu bilginin kendisi yani bilginin oluşumu ,yapısı ,kaynakları, sınırları ve değeri ile ilgili problemlerdir. İnsanın sahip olduğu akıl ve sezgi gibi unsurların insan zihninde olup olmadığı, varsa görünüşleri ve ötesindeki varlığı bilmemize olanak verip vermeyeceği gibi problemler bilgi felsefesini ilgilendirmektedir.

Bilgi felsefesinin doğuşu şuradan kaynaklanır. Her bilim kendi alanıyla ilgili konuları ele alır. Ancak bilimlerin hiçbiri bilginin ne olduğunu hangi yolla elde edildiğini amacının ne olduğunu araştırmaz. Oysa bilginin eleştirisini yapmak, kaynağını ve değerini araştırmak felsefenin vazgeçemeyeceği bir konudur. Epistemolojinin üstlendiği görev de budur.

Epistemolojinin temel kavramları ; özne (süje), nesne (obje), bilgi, doğruluk gerçeklik ve temellendirmedir. Bunlardan özne; düşünen varlık ve nesne; bilen öznenin bilmek için yöneldiği objedir. Doğruluk , gerçeklik ve temellendirme hakkında kısaca bilgi verelim.

Doğruluk; bilginin bilgisi edinilen şeyle tam uygunluğudur.
Gerçeklik; Somut olarak var olanların bütünüdür.
Temellendirme; Bir önermeyi onu doğrulayacak esasa dayandırmaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.