Erdemli olmanın kişisel tanımı

Erdemli olmak bir kişi için bir amaç için izlenen yol olarak kabul edilir. Örneğin insanın yaşamında mutlulukta bir istektir. Erdemli olmak ise kişinin mutluluğa ulaşmak içi izlediği yol olarak tarif edilir. İnsanlar hayatı ve yaşamı tamamen erdem ile ilişkilidir. Çünkü insanlar sürekli birşeylere sahip olmak ister ve bazı hedeflere ulaşmak için çaba harcar. İşte bu harcadığımız çabaların tümü ve yaşamımız bizim erdemimizdir.

Erdemli olmak ile ilgili hayatımızdaki yeri ve örnekleri

Mesela insanlar hayatında okuyup biryerlere gelmek için çaba sarf ederler. Çünkü okuduklarında iyi bir iş ve gelecek elde edeceklerini düşünürler. Bunu başarmak için ve bu hedefe ulaşmak için yapmış olduğumuz ve bunları yaparken yaşadığımız hayat bir erdem örneğidir. Erdemi amaçtan ayıran en büyük özellik ise insanların hayatlarında da bu bunu yaşamalarıdır. Amaç ise insanın sadece o hedefe ulaşabilmek adına izlediği yoldur.

Erdem kişiden kişiye ve hayat standardına göre değişiklik gösterir. Ortak olan ise insanların bunu farklı alanlarda kullanmalarıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.