Ergenekon destanı

Ergenekon destanı Türk destanları içerisinde önemi en büyük olan Türk destanlarından bir tanesidir. Ergenekon destanının Türk toplumlarında yüzyıllarca etkisi olmuştur. Günümüzde bile eski dağ köylerinde gelenek ve göreneklerle etkisi görülmekte ve yaşatılmaktadır.

Tarih kitaplarında yazıldığı üzere bozkurt destanın bittiği anda Ergenekon destanının başladığı söylenmektedir. Destanın özetini şöyle anlatabiliriz. o Dönemde İl Han komutanlığında türkler Sevinç Han Moğol ülkesine savaş açtı. Bu savaşta ağır bir yenilgi alındı. Büyüklerin tamamını kılıçtan geçirildi. Küçük çocuklar ise esir olarak alındı. İl Kağanın oğlu olan Kayı ve yeğeni olan Dokuz Oğuz sağ kalmıştı.

Bir süre sonra esir tutuldukları yerden karılarını da alıp kaçarak kimsenin yolunun üstünde olmayan geçmeye bile cesaret edilemeyecek bir yer bulmaya çalıştılar. Düşmandan kaçıp gelen atlar develer, sürüler toplayarak ergenekon adı verdikleri verimli topraklara ulaştılar.

400 yıl boyunca Ergenekon diye adlandırdıkları bu yerde yaşayıp çoğaldılar. 400 yıl sonra o kadar çoğalmışlardı ki artık ergenekona sığamaz hale gelmişlerdi. Kurultaylarını toplayıp bir karar aldılar. Bu kararda ergenekondan çıkmaları konusunda fikir birliğine varıldı. Daha sonra ergenekondan çıkmak üzereyken ortaya bir bozkurt çıktı. Anladılar ki bu bozkurt onlara yolu gösterecekti. Ve bozkurt önderliğinde o gün Ergenekondan çıkıp karşılarına çıkan herkesle savaşıp hepsini yendiler.Böylece Atalarının intikamlarını da almış oldular.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.