Eşeysiz Üremenin Avantajları Dezavantajları

Eşeysiz üreme canlıların döllemeye gereksinim olmadan kendine benzer canlılar oluşturmasına denir. Kalıtsal çeşitliliğin görülmediği canlının tamamen kendine benzer yeni bir canlı oluşturduğu üreme şeklidir. Bu yazımızda eşeysiz üremenin avantajları ve dezavantajlarına göz atalım.

Eşeysiz üremenin avantajları

Eşeysiz üremede üreme oldukça hızlıdır.
Eşeysiz üremede çoğalma mitoz bölünme ile olur.
Bu üreme türünde kalıtsal özellikler nesilden nesile aktarılır

Eşeysiz üremenin dezavantajları

Mitoz bölünme ile üreme olduğundan kalıtsal çeşitlilik yoktur.
Canlılar doğa koşullarına göre kendini adapte edemez. Çünkü kalıtsal çeşitlilik yoktur
Canlıların doğaya uyum sağlama olanakları yoktur
eşey
Eşeysiz üremenin türleri

1-Bölünerek üreme: Bu üreme türünde enine yada bölüne olarak bölünme ile gerçekleşir. Genelde bakteriler bunu kullanır.

2-Tomurcuklanma ile üreme: Canlı vücudunda oluşan bir çıkıntının gelişerek ve büyüyerek canlıya benzer bireyler oluşturmasıdır. Oluşan yeni canlı bireyden ayrı yada birlikte yaşayabilir. Örnek olarak bira mayası ve mercanlar verilebilir

3-Sporla Üreme: Mantarların ve çiçeksiz bitkilerin tümünde bu üreme türü görülür. Sporla üremede sporların bölünmesi sonucunda yeni bireyler oluşur.

4-Vejatatif Üreme: Çiçekli bitkilerin büyük bölümünde bu üreme türü görülür. Hatta tohum üretme yeteneği olmayan muz, çekirdeksiz üzüm gibi meyveler bu üreme türünü kullanır. Vejatatif üreme çelikle üreme, yumru ile üreme, sürünücü gövde ile üreme ve soğan ile üreme gibi çeşitlere sahiptir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.