Evliya Çelebi'nin hayatı

Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul da doğmuştur. Asıl adı Derviş Mehmed Zilli olduğu bilinmektedir. Seyahatname diye bilinen eseriyle tanınır.

Babası sarayda kuyumcu olan Mehmet Zillî. Özel öğrenim gördüğü ve bir süre medresede okuduğu, babasından tezhip, hat ve nakış sanatlarını öğrendiği, musiki ile ilgilendiği ve hafız olduğu bilinmektedir. Seyahatname’nin giriş bölümünde gezi merakını bir rüyaya bağlar.

evl

Kendi anlatımınına göre, bir gece rüyasında Hazreti Muhammed’i gördü. Şefaat ya Resulallah diye şefaat isteyecekken, şaşırıp Seyahat ya Resulallah dedi. Böylece birçok ülkeyi gezip görme fırsatı olduğu söylenir. Seyahat Gezileri 50 yıl kadar sürdü. Gezilerinde karşılaştığı toplumların yaşama düzenini ve özelliklerini yansıtan gözlemler yaptı. Kültürleri, günlük yaşayışları inceledi ve ünlü Seyahatname’sinde yazdı. Seyahatname’nin üslubu, Divan edebiyatı düz yazılarının tersine son derece sadedir. Seyahatname bir kültürel derleme niteliğindedir. İçinde, gidilen yerlerde dinlenen halk öyküleri, türküler, halk şiirleri, masallar, maniler, halk oyunları, giyim kuşamla ilgili özellikler, düğün cenaze törenleri, yerel oyunlar, inançlar, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat özellikleri de vardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.