Farabinin ahlak anlayışı

Bu yazımızda sizlere Farabi’nin ahlak anlayışı hakkında bilgi vermeye alışacağız. Farabi doğuda ve batıda etkili olmuş büyük bir Türk filozofudur. Farabi’nin felsefi sisteminde , teorik ahlakın önemli bir yeri yoktur; ama pratik ahlak , eylem çok önemlidir. Ona göre eylem bilgiye bağlıdır.

Bu bakımdan öğretme ve eğitme arasında sıkı bir ilişki vardır. Her gerçek öğretim, bir eğitimdir. Dolayısıyla bireyler ve toplumlar , eğitim ve öğretim yoluyla ahlaka ve erdemli davranışlara ulaşabilirler. Erdem ise iyiliklerin kaynağıdır.

Farabi, insanın iyi idesine ve mükemmelliğe ulaşması için düşünme, bilgi, bilinç ve bunlara dayanarak seçme koşulunu getirir. İrade ve seçme ise ancak toplum içinde gerçekleşir.

Farabi de ahlakın amacı mutluluktur. O, mutluluğun elde edilmesine ilişkin kitap yazmıştır. O, mutluluğun ne olduğunu bilmeyi insanın görevi sayar.

Farabi , Mutluluğu Kazanma adlı kitabında insanın doğuştan iyiliğe ve kötülüğe kabiliyetli olduğunu, bunu aklın ve eğitimin yönlendireceğini bildirir.

Farabi de akıl ilahi kaynaklı bir yetenektir. İyi eylemlere aklın bilgiyle seçim yapması sonucunda ulaşırız. Bunlar da insanı mutlu yapan eylemlerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.